fbpx
Projekty

Projekty

InfoTester - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji

InfoTester – Budżet

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PO IG 2.3

Staże wysokiej jakości w PJATK

RPO WM 1.1.

Heterogeniczna Chmura Obliczeniowa jako Wielomodowe Laboratorium Badawcze (HCOWLB)

PO IG 1.3.1

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej

PO IG 1.1.1

Foresight - Akademickie Mazowsze 2030

PO IG 3.1

Fabryka innowacji

Prace badawcze i rozwojowe w zakresie innowacyjnej metody zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem automatyzacji i robotyzacji procesów

Szczegóły projektu

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Staże wysokiej jakości w PJATK
Profesjonalne akademickie Biuro Karier w Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku

nomad.pjwstk.edu.pl

projekt współfinansowany z POKL

PO KL 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

KAIZEN - Japońska jakość w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych"

PO KL 4.1.2 Kierunki zamawiane

Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę - wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Studia informatyczne w PJATK - krok ku gospodarce opartej o wiedzę

PO KL 2.1.1

@kademia na rzecz ICT- studia podyplomowe

PO KL 6.2

E-samodzielni

PO KL 4.1.1

Nowoczesna kadra dla e-gospodarki - program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy

Reconcile

reconcile.pjwstk.edu.pl

współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego w ramach Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej