fbpx
Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajeć z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglość

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajeć z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglość

logotyp ministerstwa

Celem projektu jest poprawienie jakości nauczania w trybie zdalnym w PJATK. Przedmiotem projektu jest zakup stacji roboczych do łączenia się studentów i prowadzących ze stanowiskami wirtualnymi studentów/dydaktyków. Powyższa inwestycja umożliwi studentom i prowadzącym zdalny dostęp do zajęć praktycznych oraz kontakt z promotorem na etapie pracy licencjackiej/magisterskiej, która z uwagi na charakter studiów informatycznych wymaga jednostek o większej mocy obliczeniowej. Stały dostęp do dodatkowego sprzętu ma na celu poprawę jakości studiów, zaangażowanie studentów w procesie dydaktycznym i dostęp to właściwych technologii na etapie pisania pracy licencjackiej/magisterskiej.

Projekt jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r.

Okres realizacji projektu: 1.03.2021-31.12.2021

Wysokość dofinansowania ze środków Ministra Edukacji i Nauki wynosi 130 000,00 zł.