Przewody i postępowania

Przewody i postępowania

W 2009 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Informatyki uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka (jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce).

PJATK posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach: informatyka, mechanika oraz w dziedzinie sztuk plastycznych.

W 2000 roku uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

W 2014 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie naukowej – mechanika.

W 2017 roku Wydział SNM PJATK uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.