Rada naukowa dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rada naukowa dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja

Skład Rady

Przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska
Wiceprzewodniczący: dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Członkowie:

prof. dr hab. Kazimierz Subieta
prof. dr hab. Marek Tudruj
prof. dr hab. Adam Wierzbicki
prof. dr hab. Konrad Wojciechowski

dr hab. Lech Banachowski
dr hab. Piotr Habela
dr hab. Romuald Kotowski
dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
dr hab. Marcin Sydow
dr hab. Krzysztof Szklanny
dr hab. Ewa Turska
dr hab. Alicja Wieczorkowska

dr inż. Michał Tomaszewski
dr inż. Radosław Nielek
dr inż. Krzysztof Wołk

Przedstawicielka Doktorantów:
mgr Kinga Skorupska

Kompetencje Rady

Regulamin Pracy Rady