fbpx
Recenzje postępowań habilitacyjnych

Recenzje postępowań habilitacyjnych

L.p.

Imię i Nazwisko Habilitanta/Habilitantki

Recenzent/Recenzetka

Recenzja postepowania habilitacyjnego

1. Jacek Grekow 

Dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Prof. Władysław Homenda

Prof. Michał Woźniak 

Recenzja Dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Recenzja Prof. Władysław Homenda

Recenzja Prof. Michał Woźniak

2. Aleksander Denisiuk

Dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Dr hab. Romuald Kotowski

Prof. dr hab. Ewa Grabska

Recenzja Dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Recenzja Dr hab. Romuald Kotowski

Recenzja Prof. dr hab. Ewa Grabska

3. Krzysztof Wołk

Dr hab. Małgorzata Marciniak

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. Mieczysław Muraszkiewicz

Recenzja Dr hab. Małgorzata Marciniak

Recenzja Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja Prof. Mieczysław Muraszkiewicz

4. Krzysztof Szklanny 

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Recenzja Prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko

Recenzja Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

5. Piotr Prokopowicz

dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Prof dr hab. inż. Jacek Kluska

Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński

Recenzja dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Recenzja Prof dr hab. inż. Jacek Kluska

Recezja Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński

6. Piotr Artiemjew

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski

Recenzja Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron

Recenzja Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Recenzja Prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski