fbpx
Recenzje postępowań profesorskich

Recenzje postępowań profesorskich

L.p.

Imie oraz Nazwisko 

Recenzent/Recenzetka

Recenzja postepowania profesorskiego

1. dr hab. Adam Wierzbicki

Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz

Prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Prof. Konrad Wojciechowski

Recenzja Prof. dr hab. inż. Wirtold Pedrycz

Recenzja Prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak

Recenzja Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz

Recenzja Prof. dr hab. inż. Tadeusza Morzy

Recenzja Prof. Konrad Wojciechowski

2. dr hab. Krzysztof Jassem

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek

Prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski

Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar

Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny

Recenzja Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek

Recenzja Prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski

Recenzja Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja

Recenzja Prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar

Recenzja Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny