Recenzje i streszczenia rozpraw doktorskich

Recenzje i streszczenia rozpraw doktorskich

L.p.

Imie oraz Nazwisko Autora/Autorki Pracy

Recenzent/Recenzetka

Recenzja pracy

Streszczenie pracy
1. Paulina Adamska

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Dr hab. inż. Aleksander Byrski

Recenzja dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Recenzja dr hab. inż. Aleksander Byrskidr

Paulina Adamska streszczenie
2. Anna Sasak-Okoń

Prof dr hab. Krzysztof Stencel

Dr hab. Lech Banachowski

Recenzja prof dr hab. Krzysztof Stencel

Recenzja dr hab. Lech Banachowski

Anna Sasak-Okoń streszczenie

3. Krzysztof Wołk

Dr hab. Agnieszka Mykowiecka

Dr hab. Krzysztof Jassem

Recenzja dr hab. Agnieszka Mykowiecka

Recenzja dr hab. Krzysztof Jassem

Krzysztof Wołk streszczenie
4. Damian Pęszor

Dr hab. inż Adam Wojciechowski

Prof. dr hab. Ewa Grabska 

Recenzja dr hab. inż Adam Wojciechowski

Recenzja prof. dr hab. Ewa Grabska

Damian Pęszor streszczenie 
5. Maria Rafalak 

Dr Adam Jatowt

Dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz 

Recenzja dr Adam Jatowt

Recenzja dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz

Maria Rafalak streszczenie
6. Yucel Turel 

Prof. dr Ibrahim Ozkol

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

 Recenzja prof. dr Ibrahim Ozkol

Recenzja prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

 
7. Krzysztof Sopyła 

Prof. dr hab. Witold Łukaszewicz

Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk 

Recenzja prof. dr hab. Witold Łukaszewicz

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

 
8. Piotr Artiemjew

Prof. dr hab. inż Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja prof. dr hab. inż Ryszard Tadeusiewicz
 
9. Agnieszka Kubacka

Dr hab. Lech Banachowski

Prof. dr hab. Maciej Sysło 

Recenzja dr hab. Lech Banachowski

Recenzja prof. dr hab. Maciej Sysło

Agnieszka Kubacka streszczenie
10. Danijel Korzinek     Danijel Korzinek streszczenie 
11. Elżbieta Maria Kubera

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Prof. dr hab. Krzysztof Marasek

Recenzja prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Marasek

 
12. Łukasz Brocki 

Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. dr hab. Witold Kosiński 

Recenzja prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja prof. dr hab. Witold Kosiński

 
13. Mirosław Szaban

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

Prof. dr hab. Witold Kosiński

Recenzja prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

Recenzja prof. dr hab. Witold Kosiński

 Mirosław Szaban streszczenie
14. Paweł Lenkiewicz 

Prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta 

Recenzja prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

 
15. Piotr Wrzeciono 

Dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Recenzja dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Recenzja prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Piotr Wrzeciono streszczenie
16. Radosław Nielek 

Dr hab. inż. Przemysław Kazienko 

Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja dr hab. inż. Przemysław Kazienko

Recenzja prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński

 
17. Rafał Kartaszyński 

Prof. Piotr Fiedor

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 

Recenzja prof. Piotr Fiedor

Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

 
18. Tomasz Pieciukiewicz 

Dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Recenzja dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja prof. dr hab. Henryk Rybiński

Tomasz Pieciukiewicz streszczenie 
19. Urszula Żukowska 

Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Prof. dr hab. Leonard Bolc 

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Recenzja prof. dr hab. Leonard Bolc

 
20. Wojciech Kaszuba 

Dr hab. inż Mikołaj Morzy

Prof. dr hab. inż. Kaziemierz Subieta 

Recenzja dr hab. inż Mikołaj Morzy

Recenzja prof. dr hab. inż. Kaziemierz Subieta

 
21. Bartłomiej Starosta

Prof. dr hab. Leonard Bolc

Dr hab. Maciej Wygralak

Recenzja prof. dr hab. Leonard Bolc

Recenzja dr hab. Maciej Wygralak

 
22. Bogdan Księżopolski

Doc. dr hab. Marian Srebrny

Dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja doc. dr hab. Marian Srebrny

Recenzja dr hab. inż. Franciszek Seredyński

 
23. Dariusz Jakóbczak

Prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

Prof. Konrad Wojciechowski

Recenzja prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

Recenzja Prof. Konrad Wojciechowski

Dariusz Jakóbczak streszczenie
24. Irena Bach

Dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Prof. Michał Białko

Recenzja dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja prof. Michał Białko

Irena Bach streszczenie
25. Janusz Borkowski 

Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Prof. dr hab. Lech Polkowski 

Recenzja prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Recenzja prof. dr hab. Lech Polkowski

Janusz Borkowski streszczenie
26. Krzysztof Lichy

Dr hab. inż. Marek Tudruj

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

Recenzja dr hab. inż. Marek Tudruj

Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

 
27. Krzysztof Rządca

Prof. dr hab. Marek Tudruj

Prof. Jacek Błażewicz

Prof. Roberto Di Cosmo

Recenzja prof. dr hab. Marek Tudruj

Recenzja prof. Jacek Błażewicz

Recenzja prof. Roberto Di Cosmo

 
28. Krzysztof Szklanny

Dr hab. inż. Grażyna Demenko

Dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Recenzja dr hab. inż. Grażyna Demenko

Recenzja dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Krzysztof Szklanny streszczenie
29. Marek Grochowski

Dr hab. inż. Ewa Niewiadomska- Szynkiewicz

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

Recenzja dr hab. inż. Ewa Niewiadomska- Szynkiewicz

Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

Marek Grochowski streszczenie
30. Mariusz Trzaska

Dr hab. inż. Mieczysław A. Kłopotek

Prof. Konrad Wojciechowski

Recenzja dr hab. inż. Mieczysław A. Kłopotek

Recenzja prof. Konrad Wojciechowski

Mariusz Trzaska streszczenie
31. Paweł Ośmiałowski

Dr hab. inz. Marek Tudruj

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Recenzja dr hab. inz. Marek Tudruj

Recenzja prof. dr hab. Henryk Rybiński

 
32. Piotr Tronczyk

Prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Dr hab. inż. Marek Tudruj

Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Recenzja dr hab. inż. Marek Tudruj

Piotr Tronczyk streszczenie
33. Antonina Tretyakova

prof. dr hab. Marek Tudruj

prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech

Recenzja prof. dr hab. Marek Tudruj

Recencja prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech 

Antonina Tretyakova streszczenie
34. Oskar Jarczyk

dr Fabio Casati

dr hab. Dominik Ślęzak

Recenzja dr Fabio Casati

Recenzja dr hab. Dominik Ślęzak

Oskar Jarczyk
streszczenie
35. Marcin Badurowicz

dr hab. Jerzy Balicki

dr hab. Jacek Kucharski

Recenzja dr hab. Jerzy Balicki

Recenzja dr hab. Jacek Kucharski

 Marcin Badurowicz streszczenie
36. Wiesław Kopeć

dr Maurizio Marchese

dr hab. Jerzy Nawrocki

Recenzja dr Maurizio Marchese

Recenzja dr bah. Jerzy Nawrocki

Wiesław Kopeć streszczenie 
37. Agnieszka Chądzyńska- Krasowska

prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

dr hab. inż. Danuta Zakrzewska

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Recenzja dr hab. inż. Danuta Zakrzewska 

 Agnieszka Chądzyńska- Krasowska streszczenie

38.

Dominik Deja

dr hab. Bogumił Kamiński

dr hab. Szymon Jaroszewicz

Recenzja dr hab. Bogumił Kamiński

Recenzja dr hab. Szymon Jaroszewicz

Dominik Deja
streszczenie
39. Bartłomiej Balcerzak

dr Lisa Kaati

dr inż. Rzepka Rafał

Recenzja dr Lisa Kaati

Recenzja dr inż. Rzepka Rafał

Bartłomiej Balcerzak streszczenie
40. Michał Jankowski-Lorek 

dr Adam Jatowt

dr hab. inż. Jarosław Jankowski

Recenzja dr Adam Jatowt

Recenzja dr hab. inż. Jarosław Jankowski

Michał Jankowski-Lorek
streszczenie
41. Katarzyna Mazur

dr hab. inż. Mazurczyk Wojcieh

płk dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew

Recenzja dr hab. inż. Mazurczyk Wojciech

Recenzja Płk dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew 

Katarzyna Mazur
streszczenie
42. Artur Szymański 

prof. dr hab. Rybiński Henryk

dr hab. Ślęzak Dominik 

Recenzja prof. dr hab. Rybiński Henryk

Recenzja dr hab. Ślęzak Dominik 

Artur Szymański
streszczenie
43. Kazimierz Zieliński

dr hab. inż. Jaroszewicz Szymon

dr hab. inż. Byrski Aleksander

Recenzja dr hab. inż. Jaroszewicz Szymon

Recenzja dr hab. inż. Byrski Aleksander

Kazimierz Zieliński
streszczenie