fbpx
Multimedia

Multimedia

There is no translation available.

Osoba koordynująca: dr hab. Alicja Wieczorkowska


Symbol: E

Tematyka specjalizacji

Studenci zapoznają się z elementami technologii nagrań i nagłaśniania, technikami rejestracji danych multimedialnych, formatami sygnału wideo i TV, zaawansowaną technologią Flash, a także językiem wizualnym, estetyką muzyczną i prawami autorskimi. Laboratorium multimediów wraz z salą do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu Multimedia oferują odpowiednią bazę sprzętową i software’ową do przygotowania projektów multimedialnych. Studenci uczą się obsługi i tworzenia aplikacji MM, edycji stron WWW, algorytmów kompresji i przetwarzania danych MM. Studenci poznają podstawowe techniki związane z inżynierią dźwięku oraz obrazu, rzeczywistością wirtualną, przekazem interaktywnym, interfejsami dźwiękowymi i wizyjnymi, metodami syntezy dźwięku i teorią koloru. Zgłębiają również właściwości wzroku i słuchu człowieka, różnorodne zastosowania technik multimedialnych, a także zagadnienia komunikacji z komputerem przy pomocy mowy (synteza i rozpoznawanie mowy) oraz dotyku (haptic).

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy
 w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci mogą znaleźć pracę w studiach cyfrowych jako realizatorzy postprodukcji, w działach handlowych firm przy obsłudze i rozwijaniu oprogramowania handlu elektronicznego (e-commerce), w firmach software’owych (przygotowywanie interfejsu dla użytkownika), w firmach integrujących systemy informatyczne (integratorzy systemów MM), w bankach (obsługa i rozwój cyfrowych systemów monitoringu i nadzoru), w firmach biomedycznych (wizualizacja), w serwisach internetowych, u operatorów telekomunikacyjnych i wszędzie tam, gdzie konieczne jest opracowywanie graficznych interfejsów dla użytkownika.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

  • Multimedialny portal tutoriali edukacyjnych;

  • Projekt multimedialnej kampanii reklamowej;

  • Interaktywny film DVD – VIDEO;

  • Interaktywny przewodnik po telewizji HD TV;

  • Encyklopedia biologii;

  • Film od pomysłu do realizacji - realizacja filmu krótkometrażowego;

  • Funcam – gry interaktywne dla dzieci;

  • Serwis internetowy – Makrofotografia.

 Opis laboratorium 

Studenci mają dostęp do Laboratorium Multimediów oraz Laboratorium Barwy. To pierwsze wyposażone jest w profesjonalne studio nagrań ze sprzętem i oprogramowaniem do nagrań oraz montażu materiałów fonicznych, a także wideofonicznych. Do dyspozycji są miksery (foniczny i wideofoniczny), korektor, interfejs MIDI, magnetofon ADAT, CD, hard-disc recorder, procesor efektów, syntezatory, mikrofony, głośniki i słuchawki, kamery, aparat cyfrowy, magnetowidy, frame grabber, drukarki i skanery. 

Pracownicy Laboratorium zajmują się cyfrowym przetwarzaniem dźwięku (zarówno mowy ludzkiej, jak i dźwięków muzycznych), a także obrazu ruchomego. Laboratorium Barwy zajmuje się natomiast szeroko pojętą barwometrią m.in. cyfrowym przetwarzaniem barw, określaniem charakterystyki barwowej urządzeń czy tworzeniem profili ICC. Możliwe jest tam choćby badanie i ocena dokładności odwzorowania barw, wydruki cyfrowe wielkoformatowe oraz pomiary spektrofotometryczne barw i różnicy barw.