fbpx
Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych

Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych

There is no translation available.

Osoba koordynująca: dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. PJATK

Symbol: D

Tematyka specjalizacji

Celem specjalizacji jest kształcenie w dziedzinie projektowania decyzyjnych i doradczych systemów, które służą rozwiązywaniu złożonych problemów planistycznych i optymalizacyjnych. W ramach zajęć projektowych omawiane są techniki projektowania i implementacji algorytmów i narzędzi wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, ewolucyjne i mrówkowe, zbiory przybliżone i liczby rozmyte oraz automaty komórkowe i drzewa decyzyjne. Należą one do prężnie rozwijającej się dziedziny informatyki zwanej inteligencją obliczeniową, nauki o komputerowym modelowaniu, uczeniu się, a wreszcie rozwiązywaniu zadań na wzór zasad działania mechanizmów występujących w przyrodzie. Dziedzina ta - wywodząca się ze sztucznej inteligencji – pozwala poznać techniki inteligencji obliczeniowej, dzięki którym możliwe jest mierzenie się ze skomplikowanymi zadaniami przekraczającymi możliwości umysłu ludzkiego. Oprócz eksploracji danych, można tu wspomnieć o zagadnieniach zarządzania i sterowania systemami złożonymi (np. systemy produkcyjne, zadania wymagające zaangażowania większej grupy robotów mobilnych), czy rozwiązywania trudnych problemów optymalizacyjnych (np. w bankowości, systemach transportowych oraz produkcji). Uczestnicy specjalizacji mają możliwość zweryfikowania nabytej wiedzy w zastosowaniach praktycznych, co pozwala połączyć ogólną umiejętność programowania ze specjalistycznym doświadczeniem w wybranej dziedzinie.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci specjalizacji mogą pracować jako programiści przy projektowaniu systemów decyzyjnych i doradczych, wykorzystujących w działaniu komputerową analizę dużych baz danych oraz złożonych problemów planistycznych i optymalizacyjnych, umiejący wydobywać cenne informacje z wielkich baz danych, hurtowni danych oraz Internetu.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

  • Projekt i implementacja narzędzia wspomagającego wyszukiwanie fraz w języku angielskim według różnego typu wzorców;
  • Identyfikacja tożsamości osobowych na podstawie danych biometrycznych;
  • Wykrywanie anomalii w systemach transakcyjnych;
  • Wspomaganie diagnozowania medycznego na podstawie analizy bazy danych szpitala;
  • System analizy i wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych;
  • Analiza operacji bankowych;
  • Analiza badań mikromacierzowych DNA;
  • Inteligentne filtry antyspamowe.

Opis laboratorium

Specjalizacja posiada laboratorium specjalistyczne wyposażone w zestaw kilku stacji roboczych oraz klaster komputerów do przetwarzania dużych ilości danych związanych z WWW.