fbpx
Programowanie aplikacji biznesowych

Programowanie aplikacji biznesowych

There is no translation available.

Osoba koordynująca: dr Krzysztof Barteczko

Symbol: G

Tematyka specjalizacji

Tematyka skupia się na narzędziach tworzenia, wdrażania i integrowania biznesowych aplikacji rozproszonych z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii. Absolwenci są specjalistami w zakresie programowania systemów biznesowych, znającymi niuanse technologiczne i awangardowe technologie programowania, co daje im wysokie umiejętności projektowania, tworzenia i wdrażania takich systemów, zapewniając jednocześnie dobrą pozycję na rynku pracy.

Czego uczymy

 • zastosowania i niuansów języków programowania (m.in. Java, C#, Groovy, Scala),
 • programowania rozproszonego w środowiskach Java, .NET, Scala,
 • platform budowy aplikacji Web (m.in. GWT, Vaadin, ExtJS),
 • wzorców projektowych aplikacji biznesowych (m.in. wzorców Enterprise Java Beans),
 • pracy z serwerami aplikacji (m.in. JBoss, Tomcat),
 • programowania na urządzenia mobilne (m.in. Android i WindowsPhone),
 • technologii internetu,
 • administrowania bazami danych.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci są specjalistami w zakresie programowania systemów biznesowych. Znają niuanse technologiczne i awangardowe technologie programowania biznesowego, co daje im wysokie umiejętności projektowania i wdrażania takich systemów, zapewniając jednocześnie dobrą pozycję na rynku pracy.

 Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Analiza porównawcza wybranych technologii programowania w wielowarstwowej architekturze aplikacji biznesowych;
 • Tworzenie portali biznesowych przy wykorzystaniu technologii RIA ("Rich Internet Application");
 • Dobór technologii programistycznych w kontekście łańcucha wartości firmy w dobie rewolucji informacyjnej;
 • Programistyczne technologie budowy systemów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Projekty praktyczne (systemy dla firm), akcentujące w rozwiązaniach zastosowanie nowych technologii programowania aplikacji biznesowych.

Opis laboratorium

Laboratorium dysponuje mocnym serwerem z możliwością zdalnego dostępu. Przy tworzeniu projektów i prac dyplomowych wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie (m.in. platformy JEE, .NET, Scala Akka, RubyOnRails, Django, Grails, bazy danych SQL i NoSQL).