Stypendia

Stypendia

There is no translation available.

PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI LOTTO!

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zaprasza do udziału w „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”.

Program skierowany jest do studentów studiujących na kierunkach ścisłych, technicznych lub technologiczno-informatycznych. Kandydaci powinni również posiadać motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce.

W programie 65-ciu studentów, którzy wyróżniają się wiedzą oraz zaangażowaniem w projekty naukowe otrzyma roczne stypendium wynoszące 18 000 zł brutto wypłacane miesięcznie w kwocie 1 500 zł brutto w okresie od października 2021 r. do września 2022 r.

Dodatkowo stypendyści będą mogli ubiegać się o jeden z 10 płatnych staży w Totalizatorze Sportowym!

O stypendium mogą ubiegać się pełnoletni i aktywni studenci, którzy są studentami:

 • trzeciego bądź czwartego semestru studiów I stopnia, lub
 • pierwszego lub drugiego semestru studiów II lub III stopnia, lub
 • 2, 3, bądź 4 roku studiów jednolitych,

oraz spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadają obywatelstwo Polskie lub są obywatelami innego państwa i posiadają Kartę Polaka, a w okresie trwania Programu Stypendialnego czynnie studiują na uczelni wyższej;
 2. studiują na uczelni publicznej lub niepublicznej na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych;
 3. mają nie więcej niż 26 lat (są urodzeni po 31.12.1994 r.);
 4. osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 (w przypadku studentów będących na I stopniu studiów lub na studiach jednolitych liczona będzie średnia ocen z poprzedniego roku, a w przypadku studentów studiów II lub III stopnia liczona będzie średnia ocena ze studiów poprzedniego stopnia);
 5. aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów: socjalnych, naukowych, pochodzących od instytucji publicznych np. Prezydenta Miasta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związków Sportowych itp.).

Atutem przy rekrutacji będzie posiadanie osiągnięć w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, a także otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Aby wziąć udział w programie należy złożyć wniosek w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.fundacjalotto.pl/65. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 30 czerwca 2021 r.

„Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65” został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki .

Szczegółowe informacje o „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”oraz regulamin programu są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Joanną Makarewicz,
e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
tel. 513 001 576.

Zachęcamy do składania wniosków!

 

 

Uczelnia oferuje trzy rodzaje stypendiów oraz jednorazowe świadczenie finansowe (zapomogę).
Można ubiegać się o:

 • stypendium rektora za wyniki w nauce,
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością
 • stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogę można wnioskować w każdym momencie w roku akademickim do 31 maja, natomiast o stypendium rektorskie można ubiegać się tylko raz w roku w wyznaczonym czasie (na początku roku akademickiego) – dokładny termin jest podawany do wiadomości z wyprzedzeniem drogą mailową.

O stypendium rektora można ubiegać się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Uwaga! Studenci, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, proszeni są o uważne zapoznanie się z informacją zamieszczoną [link].