Informacje o stypendiach na rok akademicki 2018/2019

Informacje o stypendiach na rok akademicki 2018/2019

There is no translation available.

Od 1 do 31 października 2018 w dziekanacie PJATK przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019.

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie www Uczelni, w zakładce

Dziekanat– Pomoc Materialna – Dokumenty i wnioski.

Uwaga:
Nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie lub w formie podania, przyjmowane będą jedynie wnioski na przygotowanych drukach z podpisem studenta.

Stypendium Rektora  dla  najlepszych studentów i doktorantów

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej przedstawione są w Dziale VI i VII  Regulaminu.

Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów PJATK w roku akademickim 2018/2019 jest ustalona na poziomie 4,60.

Uzyskanie wymaganej do złożenia wniosku średniej ocen oraz wykazanie zdobytych osiągnięć nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do stypendium. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% najlepszych studentów każdego kierunku wyłonionych w rankingu spośród osób, które złożyły wniosek. Dodatkowo, o stypendium rektora mogą ubiegać się studenci posiadający inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku osiągnięcia.

                                                                                                                 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej studentom i doktorantom  oraz  zakres niezbędnej dokumentacji przedstawiony jest Dziale V Regulaminu.

Stypendium socjalne:

Zasady przyznawania tego typu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz sposób udokumentowania dochodu przedstawione są w Dziale IV Regulaminu.

 

Maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta została ustalona na rok 2018/2019 na poziomie:

1051,7zł.                                                                                                                                                                                                                                            

 

W przypadku wszelkich pytań bardzo proszę o kontakt e-mailowy pod adresem Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.