Szczegółowy program nauczania - studia anglojęzyczne

Szczegółowy program nauczania - studia anglojęzyczne

There is no translation available.

Program na rok 2017/2018

Program na rok 2019/2020

Nazwa przedmiotu Symbol Wykład Ćwiczenia Egzamin(E)/Zaliczenie(Z) Punkty ECTS
I ROK (2019/2020) 
I semestr      
Podstawy informatyki 1 / Basics on Information Technologies 1 PIN1 105 Z 7
Warsztaty 1 / Workshops 1 WAR1 120 Z 8
Historia komunikacji multimedialnej / Multimedia Communication History

HKM

15 E 1
Historia i kultura Japonii1 / History of Japanese Culture 1 HKJ1 15 E 1
Historia komunikacji wizualnej 1/ Visual Communication History 1 HKW1 15 E 1
Stosowana Semiotyka Wizualna / AppliedVisual Semiotics SEM 15 15 E 2
Język i tworzenie znaczeń 1/ Language and making meaning 1 LAMM1 15 Z 1
Język angielski 1 / English language 1 ANG1 45 Z 3

Język wizualny 1/ Visual litecay 1
— przedmioty podstawowe: rysunek/drawing (30h)
— przedmioty podstawowe: kolor/color (30h)
— przedmioty podstawowe: struktury przestrzenne/ spatial forms (15h)

JW1   75 Z 5
Liternictwo/Lettering LI 5 25 Z 2
II semester
Podstawy informatyki 2 / Basics on Information Technologies 2 PIN2 75 Z 5
Projektowanie Interakcji  / Interaction design PINT 30 Z 2
Warsztaty 2 / Workshops 2 WAR2 120 Z 8
Historia obrazu ruchomego / Motion Image History HOR 15 E 1
Historia komunikacji wizualnej 2 / Visual Communication History 2 HKW2 15 E 1
Historia i kultura Japonii 2 / History of Japanese culture 2 HKJ2 15 E 1
Język angielski 2 / English language 2 ANG2 30 Z 2
Język i tworzenie znaczeń 2 / Language and making meaning 2 LAMM2 15 Z 1

Język wizualny 2 / Visual literacy 2
— rysunek/drawing (30h)
— kolor/color (30h)
— struktury przestrzenne / rzeźba / spatial forms / sculpture (30h)
— podstawy komunikacji / basics on visual communication (30h)

JW2   120 Z 8
Typografia i liternictwo 1 / Lettering and typography 1 TYP1 15 15 Z 2
II ROK (2020/2021) 
III semestr
Podstawy informatyki 3 / Basics on Information Technologies 3 PIN3 60 Z 4
Wprowadzenie do modelowania 3D 1 /  3D Modeling Introduction 1 WM3D1 30 Z 2
UNITY U 30 Z 2
Socjo-psychologia i teoria komunikacji / Communication socio-psychology SPITK 15 E 1
Historia komunikacji wizualnej 3 / Visual Communication History 3 HKW3 15 E 1
Historia i kultury Japonii 3 / History of Japanese culture 3 HKJ3 15   E 1
Filozofia  /  Philosophy FIL 15   E 1
Język angielski 3 / English Language 3 ANG3   30 Z 2
Grafika Artystyczna /Art Print GA1   15 Z 1
Grafika Filmowa 1/ Movie Graphic 1 GF1   15 Z 1
Grafika Wydawnicza 1/ Visual jounalism 1 GRW1   15 Z 1
Fotografia 1 / Photography 1 FOT1   15 Z 1
Animacja 1 / Animation 1

ANI1

15 30 Z+E 3
Obraz ruchomy 1/ Motion Picture 1 OBR1   30 Z 2
Typografia i Liternictwo 2 / Lettering and typography 2 TYP2   15 Z 1
Warsztaty 3 – Grafika Artystyczna + /Workshops Art Prin WAR3   60 Z 4
Warsztaty 3 / Workshops 3 WAR3   60

Z

4

PRAKTYKA PROJEKTOWA 1 / Design Studio Practice 1
— ilustration design (20h)
— communication design (20h)
— signage systems design (20h)

PP1   60 Z 4
IV semestr
Podstawy informatyki 4 / Basics on Information Technologies 4 PIN4 30 Z 2
Pracownia Projektowania 3D 1 / 3D Studio 1 PP3D1 60 Z 4

Pracownia Projektowania Graficznego 1 / Design Studio Practice 1
— ilustration design (20h)
— communication design (20h)
— signage systems design (20h)

PPG1 60 Z 4
Tutoriale informatyczne 2 / Tutorials on Information Technologies 2 TI2 30 Z 2
Seminarium dyplomowe 3D / Graduation Seminar 3D1 GS3D1 45 E 4
Seminarium dyplomowe 2D / Graduation Seminar 2D1 GS2D1 45 E 4
Język angielski 4 / English Language 4 ANG4 30 Z 2

Grafika wydawnicza 2 / Visual journalism 2

GRW2    30 Z  2
Grafika filmowa 2 / Movie Graphics 2 MG2    30  Z  2
Pracownia Grafiki Artystyczna 1 / Art Print Studio 1 PGA1    30  Z  2
Fotografia 2 / Photography 2 FOT2   15 Z 1
Animacja 2 – Animation 2 ANI2   45 Z 3
Obraz ruchomy 2 / Motion picture 2 OBR2 15 30 Z+E 3
Publikacja multimedialna – Multimedia Publication PBM   30 Z 2
WARSZTATY  4 Grafiki Artystyczna 1 /workshops 4 Art WAR 4   90 Z 6
WARSZTATY  4 / Workshops 4 WAR 4   90 Z 6
WF 1 / Gym 1 WF       0
III ROK (2021/2022)
V semestr
Pracownia Projektowania 3D 2 / Graduation Research Studio 3D2 PP3D2 60 Z 4
Gradudation studio 3D IT 1 GS IT1 75 Z 5

Wykład Monograficzny 3D1 / Monography lectures and
graduation project consultations 3D1

MON3D1 60   E 4
Pracownia Projektowania Graficznego 2 / Graphic Design Graduation Research Studio 2  PPG2    60  Z  4
 Gradudation studio 2D IT1  GS IT1    75  Z  5

Wykład monograficzny Świat wielokulturowy1 /
Monography lectures Multicultural World1

 MONMC1  60    Z  4

Wykład Monograficzny 2D1 / Monography lectures and
graduation project consultations 2D1

 MON 2D1  60    E  4
Prowadzenie i prezentacja projektu1 / Graduation project documentation and editing1  PRPP1   45  Z
Pracownia Grafiki Artystycznej 2 / Art Print Studio 2 PGA2   90 Z 3
Pracownia animacji i realizacji Obrazu filmowego1 / Animation andMotion Picture1 PARF1   45 Z 3
Grafika wydawnicza 3 / Visual jounalism 3 GRW3   45 Z 3
Informacja wizualna 1 / Visual information 1 VIN1   45 Z 3
AR i interakcja 1 / Augmented reality and Interaction Design1 AR1   45 Z 3
Gry 1 / Games1 G1   45 Z 3
Grafika filmowa 3 / Movie Graphics 3 MG3   45 Z 3
Wprowadzenie VR 1/ Basics in VR1 VR1   45 Z 3
3D tutoriale 1/ 3D  tutorials1 3DT1    45 Z 3
Sitodruk 1/ Silk Screen Workshops 1 SSW1   45 Z 3
Publikacja Cyfrowa 1/ Digital Publication Design 1 PC1   45 Z 3
Prototypowanie 1 / Prototyping 1 PROT1   45 Z 3
Sztuka reklamy 1 / Art of Advertisment 1 SZR1   45 Z 3
Obraz ruchomy 3 / Motion picture 3 OBR3   90 Z 3
Pracownia rzeźby i formy przetrzennej 1 / Sculpture and spatial form 1 PRZB1   45 Z 3
Warsztaty 5 / Workshops 5 WAR5   45 Z 3
Academic Writings in English 1 / Academic Writings in English 1 BA AW1   45 Z 3
WF 2 WF2   30 Z 0
Techniki Prezentacyjne / Presentation techniques TPZ   30 Z 2
VI semestr
Pracownia Projektowania 3D 3 / Graduation Research Studio 3D3  PP3D3    30  Z  2
Gradudation studio 3D IT2 GS IT2     60 Z  4

Wykład Monograficzny 3D2 / Monographic lecture and
graduation project consultations 3D2

 MON 3D2 45   E
Pracownia Projektowania Graficznego 2 / Graphic Design Graduation Research Studio 2 PPG 3   30 E  3
 Gradudation studio 2D IT2 GS2 IT   60 Z  4

Wykład monograficzny Świat wielokulturowy 2/
Monography lectures Multicultural World

 MONMC2 45   Z  3

Wykład Monograficzny 2D / Monographic lecture and
graduation project consultations 2D1

 MON 2D2 45   E
Prowadzenie i prezentacja projektu2 / Graduation project documentation and editing2 PRPP2   30 Z 2
Podstawy prawa autorskiego / Copy rights and policy POPA   15 Z 1
Pracownia Grafiki Artystycznej 3 / Art Print 3 PGA3   90 Z 2
Pracownia animacji i realizacji Obrazu filmowego 2 / Animation and Motion Picture 2 PARF2   30 Z 2
Grafika wydawnicza 3 / Visual journalism 3 GW3   30 Z 2
Informacja wizualna 2 / Visual information 2 VIN2   30 Z 2
AR i interakcja 2 / Augmented reality and Interaction Design 2 AR2    30 Z 2
Gry 2 / Games 2 G1   30 Z 2
Grafika filmowa 4 / Movie Graphics 4 MG2   30 Z 2
Wprowadzenie VR 2 / basics in VR 2 VR2   30 Z 2
3D modelowanie – tutoriale 2/ 3D modeling tutorials 2 3DMT   30 Z 2
Sitodruk 2 / Silk Screen Workshops 2 SSW2   30 Z 2
Publikacja Cyfrowa 2/ Digital Publication Design 2 PC2   30 Z 2
Prototypowanie 2 / Prototyping 2 PROT2   30 Z 2
Sztuka reklamy 2 / Art of Advertisment 2 SZR2   30 Z 2
Obraz ruchomy 4/ Motion picture 4 OBR3 30 60 Z 2
Pracownia rzeźby i formy przetrzennej 2 / Sculpture and spatial form 2 PRZB2   30 Z 2
Warsztaty 6 / Workshops 6 WAR 6   30 Z 2
Academic Writings in English 2 / Academic Writings in English 2 BA AW1   30 Z 2
Prezentacja i obrona dyplomu/ Presentation and defence of graduation project GRADP   30 Z 10

Program na rok 2017/2018

Powrót

Nazwa przedmiotu symbol ECTS zal/egz Ilość godzin w semestrze Inne uwagi
wyk. ćw.
SEMESTR 1
PODSTAWY INFORMATYKI 1 / Basics on Information Technologies 1 PIN1 7 Z   105  
WARSZTATY 1 / Workshops 1 WAR1 8 Z    120  
HISTORIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ/Multimedia Communication History HKM 1 E 15   przedmiot obieralny 1 z 2  
HISTORIA KULTURY JAPONII /History of Japanese culture HKJ 1 E 15  
HISTORIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 1/Visual Communication History 1 HKW1 1 E 15    
SEMIOTYKA / Semiotics SEM 2 E    30  
JĘZYK ANGIELSKI 1 / English language ANG1 4 Z   60  
JĘZYK WIZUALNY 1/Visual literacy 1 JW1 6 Z   90   
LITERNICTWO/Lettering LIT1 2 Z 5 25  

 

  31        
SEMESTR 2
PODSTAWY INFORMATYKI 2 / Basics on Information Technologies 2 PIN2 5 Z   75  
PROJEKTOWANIE INTERAKCJI / Interaction design PINT 2 Z   30  
WARSZTATY 2 / Workshops 2 WAR2 8 Z   120  
HISTORIA OBRAZU RUCHOWEGO/ Motion Image History HOR 1 E 15    
HISTORIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 2/ Visual Communication History 2 HKW2 1 E 15     przedmiot obieralny 1 z 2
HISTORIA KULTURY JAPONII 2/ History of Japanese culture 2 HKJ2 1 E 15  
JĘZYK ANGIELSKI 2  / English language 2 ANG2 3 Z   45  
PLENER ARTYSTYCZNY/Plein-air workshop PLE 1 Z   15  
JĘZYK WIZUALNY 2 / Visual literacy 2 JW2 8 Z   120  
LITERNICTWO I TYPOGRAFIA 1/ Lettering and typography 1 TYP1 1 Z 5 10  
    31        
SEMESTR 3
PODSTAWY INFORMATYKI 3 / Basics on Information Technologies 3 PIN 3 5   75  
MODELOWANIE 3D / 3D Modeling 1 M3D1 2  Z   30  
TUTORIALE INFORMATYCZNE 1 / Toturials on Information Technologies 1 TI 1 1  Z    15  
SOCJO-PSYCHOLOGIA I TEORIA KOMUNIKACJI 1 / Communication socio-psychology SPITK 1  E 15    
HISTORIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 3 / Visual communication HISTORY 3 HKW3 1  E 15   przedmiot obieralny 1 z 2 
HISTORIA KULTURY JAPONII 3/ History of Japanese culture HKJ3

1

E 15  
FILOZOFIA / Philosophy & Ethics FIL 1 15    
JĘZYK ANGIELSKI 3 / English language 3 ANG3 2 Z   30  
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 1 / Art Print 1 GA1 2  Z   30  
GRAFIKA WYDAWNICZA 1 / Visual jounalism 1 GW1 1 Z   15  
FOTOGRAFIA 1 / Photography 1 FOT1 1  Z   15  
ANIMACJA 1 / Animation 1  ANI 1 3  Z+E 15 30  
OBRAZ RUCHOMY 1 / Motion Picture 1 OBR1 2  Z   30  
LITERNICTWO I TYPOGRAFIA 2 / Lettering and Typography 2 TYP2 1  Z   15  
WARSZTATY PROJEKTOWE 1 / Design Workshops 1  WP 1 4  Z   60  
PRAKTYKA PROJEKTOWA 1 / Design Studio Practice 1  PP 1 4  Z   60  
    30        
SEMESTR 4
PODSTAWY INFORMATYKI 4 / Basics on Information Technologies 4   PIN 4 2  Z   30  
MODELOWANIE 3D 2/ 3D Modelling 2  M3D2 4  Z   60 Przedmiot obieralny 1 z 2 
PRAKTYKA PROJEKTOWA 2 / Design Studio Practice 2 PP 2 4 Z   60
TOTURIALE INFORMATYCZNE 2 / Toturials on Information Technologies 2 TI2 3  Z   45  
SEMINARIUM DYPLOMOWE ANIMACJA 2D i 3D 1 / Graduation Seminar – Animation 2D & 3D 1  SDA1 2  E   30 W zależności od wybranej specjalizacji dyplomowej  
SEMINARIUM DYPLOMOWE WIZUALIZACJA 1 / Graduation Seminar – VISUALISATION 1  SDW1 2  E    30
JĘZYK ANGIELSKI 4 / English Language 4 ANG4 2 Z    30  
GRAFIKA WYDAWNICZNA 2/visual jounalism  GW1 2  Z    30 Przedmiot obieralny 1 z 2
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 2/ Art Print 2  GA2 2  Z    30
FOTOGRAFIA  2/ Photography 2  FOT2 1  Z    15  
ANIMACJA 2 - Animation 2  ANI 2 2  Z    30  
OBRAZ RUCHOMY 2 / Motion Picture 2  OBR 2 3  Z+E 15  30  
PUBLIKACJA MULTIMEDIALNA - Multimedia Publication  PBM 2  Z    30  
WARSZTATY PROJEKTOWE 2 -  Design Workshops 2  WP2 6  Z   90  
WF 1 - Gym 1  WF 1 2     30  
    37        
SEMESTR 5
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D1 Projektowanie / Diploma studio 2D1/Design PRD 2D1 D 6 Z    90 2D STUDIO (1 out of 2)   
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D1 IT / Diploma studio 2D1/IT PRD 2D IT 5 Z    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 2D1/ Monography lectures 2D1 MON 2D1 4 E 60  
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D1 Projektowanie / Diploma studio 3D1/Design PRD 3D1 D 4    60    3D STUDIO (1 out of 2)   
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D1 IT / Diploma studio 3D1/ITPRD 2D1 D PRD 3D1 IT  5    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 3D1/ Monography lectures 3D1  MON 3D1 4 E 60  
PUBLIKACJA CYFROWA 1/ Digital publication 1 PC1 2 Z    30 2 out of 4    
INFORMACJA WIZUALNA / Visual information VIN 2 Z    30
SZTUKA OBRAZOWANIA / Art of image AOI 2 Z    30
Interaction + game design IGD 2 Z    30
ANIMACJA 4 / Animation 4 ANIM 4 4 Z    60 2 out of 4   
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 3 / Art Print 3 GA 3 4 Z    60
OBRAZ RUCHOMY 3 / Motion Picture 3 OBR3 4 Z    60
PRACOWNIA RZEŹBY I FORMY PRZESTRZENNEJ 1 / Sculpture and spatial form 1 PRZB1 4 Z   60
JĘZYK ANGIELSKI 5 / English Language 5 ANG 5 3 Z   45  
WF 2 / Gym 2 WF 2 0 Z   30  
PREZENTACJA PORTFOLIO I KONCEPTÓW DYPLOMOWYCH / Portfolio + graduation concept presentation design PP KD 2 Z   30  
  suma: 30        
SEMESTR 6
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D2 Projektowanie / Diploma studio 2D2/Design PRD 2D2 D 6 Z    90    2D STUDIO (1 out of 2)
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D2 IT / Diploma studio 2D2/IT PRD 2D2 IT 5 Z    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 2D2/ Monography lectures 2D2 MON 2D2 4 E 60  
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D2 Projektowanie / Diploma studio 3D2/Design PRD 3D2 D 6 Z    60   3D STUDIO (1 out of 2) 
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D2 IT / Diploma studio 3D2/IT PRD 2D2 IT 5 Z    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 3D2 / Monography lectures 3D2 MON 3D2 4 E 60  
PUBLIKACJA CYFROWA 2 / Digital publication 2 PC 2 2 Z    30   2 out of 4   
INFORMACJA WIZUALNA 2 / Visual information 2 VIN 2 2 Z    30
SZTUKA OBRAZOWANIA 2 / Art of image 2 AOI 2 2 Z    30
INTERAKCJA, PROJEKTOWANIE GIER 2 / Interaction + game design 2  IGD 2  2 Z   30 
ANIMACJA 5 / Animation 5 ANIM 5 4 Z   60      2 out of 4 
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 4 / Art Print 4 GA 4 4 Z   60 
OBRAZ RUCHOMY / Motion Picture 4 OBR4  4   60 
PRACOWNIA RZEŹBY I FORMY PRZESTRZENNEJ 2 / Sculpture + spatial form 2 PRZB 2  4   60 
JĘZYK ANGIELSKI 6 / English Language 6  ANG 6  3    45  
  suma: 30