fbpx
Podsumowanie pleneru studenckiego

Podsumowanie pleneru studenckiego

There is no translation available.

Zakończone zostały zajęcia plenerowe w Lublinie i w Stokach pod Poznaniem.
Studenci I roku Sztuki Nowych Mediów biorący udział w plenerach pracowali pod opieką: Jana Bajtlika, Anny Eichler, Moniki Marek-Łuckiej, Małgorzaty Sady, Sebastiana Trzoski i Marcina Wichrowskiego.

Temat: Stefan Themerson: poezja semantyczna był inspiracją dla projektów i prac artystycznych. Młodzi twórcy eksperymentowali z językiem werbalnym i typografią oraz językiem wizualnym i obrazem.
Tekstem prowokującym do interpretacji był wiersz Shillera Oda do Radości z muzyką Bethovena – hymn EU.

Krótki przegląd powstałych plakatów w działaniu przegląd powstałych plakatów w działaniu (przygotowany przez mgr inż. Marcina Wichrowskiego)

Prace powstałe w trakcie warsztatów plenerowych są obecnie prezentowane w galeriach w Lublinie Dom Słów-Izba Drukarstwa, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN” i w galerii plenerowej Skoki, następnie zostaną włączone do wystawy końcoworocznej studentów PJATK.