fbpx
Ewaluacji jednostek naukowych PJATK za okres 2017-2021.

Ewaluacji jednostek naukowych PJATK za okres 2017-2021.

There is no translation available.

Wyniki ewaluacji działalności naukowej jednostek naukowych w kraju za okres 2017-2021 zostały ogłoszone 28 lipca 2022 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przyznano kategorie naukowe podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych na okres 2022-2025. Kategorie przyznawane jednostkom jako wynik kompleksowej ewaluacji to:  A+, A, B+, B lub C.

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał naszej Akademii następujące kategorie:
Dyscyplina Informatyka Techniczna i Telekomunikacja - najwyższą kategorię A, 
Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki - kategorię B+.
 
Obecnie uczelnia posiada w obu tych dyscyplinach uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego.