Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany rozkładu roku akademickiego 2019/2020 i odpracowania zajęć

There is no translation available.

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzenie Rektora PJATK z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany rozkładu roku akademickiego 2019/2020 i odpracowania zajęć. (pobierz)