Zasady rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019, zatwierdzone przez Senat PJATK.

Zasady rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019, zatwierdzone przez Senat PJATK.

There is no translation available.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem "Zasady rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019", zatwierdzonym przez Senat PJATK w marcu 2017 roku. 

 

Szczegółowe opisy zasad rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się na stronach kierunków: