Recenzje i streszczenia rozpraw doktorskich

Recenzje i streszczenia rozpraw doktorskich

There is no translation available.

L.p.

Imie oraz Nazwisko Autora/Autorki Pracy

Recenzent/Recenzetka

Recenzja pracy

Streszczenie pracy
1. Antonina Tretyakova

prof. dr hab. Marek Tudruj

prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech

Recenzja prof. dr hab. Marek Tudruj

Recencja prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech 

Antonina Tretyakova streszczenie
2. Oskar Jarczyk

dr Fabio Casati

dr hab. Dominik Ślęzak

Recenzja dr Fabio Casati

Recenzja dr hab. Dominik Ślęzak

Oskar Jarczyk
streszczenie
3. Marcin Badurowicz

dr hab. Jerzy Balicki

dr hab. Jacek Kucharski

Recenzja dr hab. Jerzy Balicki

Recenzja dr hab. Jacek Kucharski

 Marcin Badurowicz streszczenie
4. Wiesław Kopeć

dr Maurizio Marchese

dr hab. Jerzy Nawrocki

  Wiesław Kopeć streszczenie 
5. Agnieszka Chądzyńska- Krasowska

prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

dr hab. inż. Danuta Zakrzewska

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Recenzja dr hab. inż. Danuta Zakrzewska 

 Agnieszka Chądzyńska- Krasowska streszczenie

6.

Dominik Deja

dr hab. Bogumił Kamiński

dr hab. Szymon Jaroszewicz

Recenzja dr hab. Bogumił Kamiński

Recenzja dr hab. Szymon Jaroszewicz

Dominik Deja
streszczenie
7. Bartłomiej Balcerzak

dr Lisa Kaati

dr inż. Rzepka Rafał

Recenzja dr Lisa Kaati

Recenzja dr inż. Rzepka Rafał

Bartłomiej Balcerzak streszczenie
8. Michał Jankowski-Lorek 

dr Adam Jatowt

dr hab. inż. Jarosław Jankowski

Recenzja dr Adam Jatowt

Recenzja dr hab. inż. Jarosław Jankowski

Michał Jankowski-Lorek
streszczenie
9. Katarzyna Mazur

dr hab. inż. Mazurczyk Wojcieh

płk dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew

Recenzja dr hab. inż. Mazurczyk Wojciech

Recenzja Płk dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew 

Katarzyna Mazur
streszczenie
10. Artur Szymański 

prof. dr hab. Rybiński Henryk

dr hab. Ślęzak Dominik 

Recenzja prof. dr hab. Rybiński Henryk

Recenzja dr hab. Ślęzak Dominik 

Artur Szymański
streszczenie
11. Kazimierz Zieliński

dr hab. inż. Jaroszewicz Szymon

dr hab. inż. Byrski Aleksander

Recenzja dr hab. inż. Jaroszewicz Szymon

Recenzja dr hab. inż. Byrski Aleksander

Kazimierz Zieliński
streszczenie