fbpx
Regulamin dt. przewodów i postępowań doktorskich

Regulamin dt. przewodów i postępowań doktorskich

There is no translation available.

Informacje oraz dokumenty:

  • Instrukcja postępowania ws. uzyskania stopnia doktora (pobierz)
  • Załącznik nr 1. Wniosek do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji (pobierz)
  • Załącznik nr 2. Wymagania dot. Wyróżnienia rozprawy doktorskiej (pobierz)
  • Załącznik nr 3. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów (pobierz)
  • Załącznik nr 4. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów (pobierz)
  • Załącznik nr 5. Wniosek o wszczęcie przewodu do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji (pobierz)
  • Załącznik nr 6. Oświadczenie o woli pokrycia koszty postępowania (pobierz)
  • Załącznik nr 7. Co składa się na koszty przewodu doktorskiego? (pobierz)
  • Załącznik nr 8. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego (pobierz)
  • Załącznik nr 9. Wniosek do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji o wyznaczenie zakresu egzaminu doktorskiego (pobierz)

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora (dla przewodów wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r.)
Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r.