Руководство

Руководство

РЕКТОР: dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
ПРОРЕКТОРЫ: dr Aldona Drabik, profesor PJATK,
  dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK
  prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska                                                                             
   
ВИЦЕ-КАНЦЛЕР: mgr inż. Jan Jedliński
КВЕСТОР: mgr Hanna Frąckiewicz
   
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ  
Декан: dr Aldona Drabik, profesor PJATK
Продеканы: prof. dr hab. Kazimierz Subieta,
  dr inż. Paweł Lenkiewicz,
  dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK
   
ФАКУЛЬТЕТ МЕДИА-ИСКУССТВ  
Декан: dr hab. Ewa Satalecka, profesor PJATK
Продеканы: dr hab. Andrzej Kalina, profesor PJATK
  dr Jacek Rokosz,
  dr hab. Piotr Perepłyś, profesor PJATK
   
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
Декан: dr Małgorzata Cieciora
Продекан: mgr inż. Rafał Muniak
   
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ  
Декан: (и.о. Декана) prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski
Продекан: Mitsuhiko Toho, profesor PJATK
   
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ в Бытоме  
Декан prof. dr hab. Konrad Wojciechowski  
   
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ в Гданьске  
Декан dr hab. Marek Bednarczyk, profesor PJATK  
   
ФАКУЛЬТЕТ МЕДИА-ИСКУССТВА в Гданьске  

Декан dr Mariusz Sładczyk

 
More in this category: Сенат »