fbpx
Zakończone postępowania o nadanie stopnia doktora

Zakończone postępowania o nadanie stopnia doktora

There is no translation available.

L.p.

Imię/imiona i nazwisko

Data wszczęcia postępowania doktorskiego

Data obrony rozprawy doktorskiej

Data nadania stopnia doktora

Tytuł rozprawy

Promotor

1. Pavel Savov 08.09.2021 r. 08.05.2022 r. 08.06.2022 r. Measuring The Novelty of Scientific Papers Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki