Komisja Programowa

Komisja Programowa

Przewodniczący:
dr hab. Piotr Habela

Członkowie:
prof. Maria Orłowska
dr hab. Alicja Wieczorkowska
dr hab. Adam Wierzbicki
dr hab. Lech Banachowski
dr Krzysztof Barteczko

Zakres obowiązków:

  • Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MEN i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.
  • Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
  • Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
  • Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.