Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje

UWAGA: W semestrze letnim roku akademickiego będzie uruchomiona 1 nowa grupa (początek zajęć 5 marca 2022, godz. 08:00, sala B224)

 

Szczegóły dot. rekrutacji

 

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami danych oraz systemami informacyjnymi. W trakcie dwusemestralnych zajęć słuchacze uczą się: posługiwać językiem SQL służącym do komunikacji z bazami danych, prowadzić projekty informatyczne przy użyciu narzędzi komputerowych typu CASE, administrować bazami danych, projektować hurtownie danych i aplikacje typu OLAP (Business Intelligence), a także projektować strony WWW i aplikacje internetowe.

 

Studia realizowane w dwóch trybach:

 • zaocznym
 • internetowym
 • jeśli będzie zainteresowanie to także w wieczorowym

Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informacyjne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych.

Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoje wykształcenie o projektowanie i administrowanie bazami danych oraz tworzenie systemów informatycznych.

Studia w trybie internetowym kierowane są również do osób niedowidzących, dzięki dostosowaniu materiałów dydaktycznych do ich potrzeb.

Program studiów zaocznych i wieczorowych zawiera 206 godzin zajęć (wykłady i zajęcia laboratoryjne).

Kierownikiem Studiów jest prof. Lech Banachowski; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Komunikacja z bazami danych: język SQL i jego rozszerzenia - 42 godz.
 2. Projektowanie aplikacji baz danych za pomocą narzędzi CASE - 36 godz.
 3. Administrowanie bazą danych na przykładzie MS SQL Server - 46 godz.
 4. Hurtownie danych i aplikacje OLAP - 30 godz.
 5. Aplikacje internetowe - 52 godz.

Razem 206 godzin

Szczegóły dotyczące poszczególnych przedmiotów:

Komunikacja z bazami danych: język SQL i jego rozszerzenia:

 • Model relacyjny baz danych
 • Środowiska uruchamiania aplikacji baz danych
 • Proste zapytania SQL
 • Wybieranie danych z kilku tabel
 • Zapytania grupujące
 • Podzapytania
 • Podzapytania skorelowane
 • DML - modyfikacja zawartości bazy danych (INSERT, UPDATE i DELETE)
 • DDL - definiowanie schematu bazy danych
 • Deklaratywne więzy spójności
 • Rozszerzenia SQL w konkretnych systemach: SQLServer (Transact-SQL), Oracle (PL/SQL)

Projektowanie aplikacji baz danych za pomocą narzędzi CASE:

 • Budowa systemów informacyjnych
 • Prowadzenie prac projektowych
 • Metodyka MSF
 • Projektowanie bazy danych - diagramy związków encji (MS Visio)
 • Modelowanie danych
 • Projektowanie bazy danych. Zależności funkcyjne. Normalizacja i postacie normalne
 • Narzędzia CASE. Prezentacja Oracle Designer
 • Modelowanie danych obiektowych. Diagramy typów i tabel obiektowych
 • Obiektowe modelowanie i projektowanie: diagramy klas, diagramy przypadków użycia systemu, Unified Modeling Language (UML)

Administrowanie bazą danych na przykładzie MS SQL Server:

 • Instalacja i architektura systemu
 • Fizyczna organizacja danych na dyskach
 • Wydajność serwera, strojenie baz danych
 • Zarządzanie transakcjami
 • Bezpieczeństwo serwera, uprawnienia
 • Kopie zapasowe baz danych (backup)
 • Odtwarzanie baz danych po awarii
 • Automatyzacja czynności w bazie danych
 • Monitorowanie serwera
 • Rozproszone bazy danych (replikacja, mirroring, log shipping)
 • Skrypty administracyjne
 • Wprowadzenie do Integration Services

Hurtownie danych i aplikacje OLAP:

 • Znaczenie i użycie hurtowni danych
 • Podstawy architektury hurtowni danych
 • Integracja danych źródłowych
 • Tworzenie modelu pojęciowego hurtowni danych
 • Modele logiczne hurtowni danych
 • Zagadnienia związane z odświeżaniem danych
 • Wielowymiarowe modele danych, operacje OLAP
 • Wspomaganie zadań eksploracji danych
 • Czynniki jakości hurtowni danych i ich ocena
 • Wykorzystanie hurtowni danych w zastosowaniach CRM

Aplikacje internetowe:

 • HTML, XML i JavaScript
 • Technologia ASP.NET
 • PHP
 • Serwery aplikacji internetowych: Apache, Internet Information Server, Oracle Application Server
 • Wymiennie technologia Javy i J2EE

Przykładowe materiały do kursu przez Internet - https://edux.pjwstk.edu.pl/mat/118/lec/index.html

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Komunikacja z bazami danych: język SQL i jego rozszerzenia - 42 godz.
 2. Projektowanie aplikacji baz danych za pomocą narzędzi CASE - 36 godz.
 3. Administrowanie bazą danych na przykładzie MS SQL Server - 46 godz.
 4. Hurtownie danych i aplikacje OLAP - 30 godz.
 5. Aplikacje internetowe - 52 godz.

  Razem 206 godzin

Szczegóły dotyczące poszczególnych przedmiotów:

Komunikacja z bazami danych: język SQL i jego rozszerzenia:

 • Model relacyjny baz danych
 • Środowiska uruchamiania aplikacji baz danych
 • Proste zapytania SQL
 • Wybieranie danych z kilku tabel
 • Zapytania grupujące
 • Podzapytania
 • Podzapytania skorelowane
 • DML - modyfikacja zawartości bazy danych (INSERT, UPDATE i DELETE)
 • DDL - definiowanie schematu bazy danych
 • Deklaratywne więzy spójności
 • Rozszerzenia SQL w konkretnych systemach: SQLServer (Transact-SQL)


Projektowanie aplikacji baz danych za pomocą narzędzi CASE:

 • Relacyjny model danych. Koncepcja i założenia
 • Projektowanie baz danych. Diagramy związków encji - Vertabelo
 • Modelowanie danych: Związki niejednoznaczne, rekurencyjne, jedno - jednoznaczne
 • Modelowanie hierarchicznej struktury danych
 • Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie
 • Przykłady - zaawansowane konstrukcje.
 • Normalizacja i postacie normalne.
 • Inne narzędzia CASE - Oracle SQL Data Modeler
 • Modelowanie funkcjonalności: UML- diagram przypadków użycia.
 • Budowa systemów informacyjnych
 • Prowadzenie prac projektowych
 • Metodyka MSF


Administrowanie bazą danych na przykładzie MS SQL Server:

 • Instalacja i architektura systemu
 • Fizyczna organizacja danych na dyskach
 • Wydajność serwera, strojenie baz danych
 • Zarządzanie transakcjami
 • Bezpieczeństwo serwera, uprawnienia
 • Kopie zapasowe baz danych (backup)
 • Odtwarzanie baz danych po awarii
 • Automatyzacja czynności w bazie danych
 • Monitorowanie serwera
 • Rozproszone bazy danych (replikacja, mirroring, log shipping)
 • Skrypty administracyjne

Hurtownie danych i aplikacje OLAP:

 • Znaczenie i użycie hurtowni danych
 • Pojęciowy, wielowymiarowy model danych oraz modele logiczne hurtowni danych
 • Projektowanie modelu pojęciowego i logicznego hurtowni danych - Case Study
 • Ekstrakcja, Transformacja, Ładowanie danych, zagadnienia związane z odświeżaniem danych
 • Przygotowanie pakietów ETL - Case Study
 • Operacje OLAP
 • Przygotowanie kostki danych - Case Study
 • Wizualizacja danych z wykorzystaniem hurtowni danych
 • Przygotowanie części raportowej - Case Study
 • Czynniki jakości hurtowni danych i ich ocena
 • Sposoby modelowania historii w hurtowni danych
 • Wspomaganie zadań eksploracji danych


Aplikacje internetowe:

 • HTML, CSS - podstawy
 • Tworzenie aplikacji zgodnych ze stylem architektonicznym REST API z pomocą ASP.NET
 • Renderowanie po stronie serwera z pomocą ASP.NET MVC
 • Komunikacja z bazą danych - zalety i wady wykorzystania ORM'a
 • Różne tryby renderowania aplikacji (po stronie serwera, po stronie klienta)
 • Wykorzystanie framework'a Blazor