fbpx
Cyberbezpieczeństwo – Prywatność – Zarządzanie

Cyberbezpieczeństwo – Prywatność – Zarządzanie

Kierownik studiów: dr hab. Adam Bodnar, prof. PJATK
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły dotyczące rekrutacji

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „ Cyberbezpieczeństwo – prywatność – zarządzanie” skierowane są do następujących grup:

 • menedżerowie doradzający w procesach tworzenia struktur zarządczych
 • osoby zarządzające w podmiotach prywatnych i publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo w organizacji
 • urzędnicy państwowi i samorządowi odpowiedzialni za współpracę z działami informatyki i działami bezpieczeństwa
 • absolwenci wydziałów informatycznych, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę technologiczną o kwestie związane z ogólnym otoczeniem regulacyjnym, społecznym i politycznym
 • dziennikarze oraz pracownicy podmiotów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ogólną o humanistyczne aspekty związane z cyberbezpieczeństwem

Tematyka studiów:

Podstawy teoretyczne i technologiczne:

 • ochrona prywatności na gruncie Konstytucji, prawa europejskiego i międzynarodowego
 • pojęcie społeczeństwa nadzorowanego, teoria „kapitalizmu nadzorowanego” (surveillance capitalism)
 • współczesne najważniejsze zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, technologiczne zagrożenia dla prywatności oraz technologie ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi
 • ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • CyberSec a ITSec oraz InfoSec
 • DNA ataku cybernetycznego – podstawowe typy zagrożeń/ataków oraz Cyber Kill Chain
 • cyberbezpieczeństwo w ujęciu liczbowym – aktualne raporty dot. stanu i kierunków rozwoju cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo w zarządzaniu organizacją:

 • bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Governance, Risk, Compliance: koncepcja Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzanie Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji, standardy i regulacje prawne (np. ISO/BSI, PCI-DSS, NIST, KNF, GDRP)
 • RODO z perspektywy cyberbezpieczeństwa oraz współpracy z inspektorami ochrony danychosobowych
 • proces zarządczy w podmiotach publicznych w aspektach związane z cyberbezpieczeństwem (ochrona informacji niejawnych, zarządzanie systemami IT, współpraca ze służbami specjalnymi)

Cyberbezpieczeństwo a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, reputacji i własności intelektualnej:

 • cyberpsychologia - aspekt ludzki cyberbezpieczeństwa (wpływ zachowań pracowników organizacji na zagrożenia; kształtowanie kultury organizacyjnej i zarządczej)
 • cyberbezpieczeństwo a szpiegostwo przemysłowe
 • cyberbezpieczeństwo a dziennikarstwo śledcze
 • znaczenie mediów społecznościowych dla funkcjonowania współczesnego świata oraz biznesu – zagrożenia oraz wyzwania związane z ich funkcjonowaniem
 • naruszenie reputacji (indywidualnej oraz organizacji) w wyniku cyberprzestępczości lub ingerencji w systemy bezpieczeństwa – środki zaradcze dostępne dla zarządzających przedsiębiorstwem; znaczenie drogi sądowej ochrony praw

Cyberbezpieczeństwo a sektor publiczny:

 • strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019 – 2024; wpływ Strategii na działalność podmiotów publicznych i prywatnych; współpraca podmiotów prywatnych z instytucjami państwowymi w zakresie realizacji Strategii
 • cyberbezpieczeństwo a wyzwania związane z działalnością służb specjalnych (w tym nadzór nad służbami cywilnymi oraz proceduralne aspekty ochrony prawa do prywatności)
 • infrastruktura państwowa służąca ochronie przed zagrożeniami zewnętrznymi (mechanizmy ochrony, odpowiedzialność, podział kompetencji, infrastruktura krytyczna)
 • przetwarzanie i gromadzenie danych w rejestrach policyjnych i innych rejestrach publicznych
 • zwalczanie cyberprzestępczości – środki zaradcze dostępne dla zarządzających przedsiębiorstwem; współpraca z organami państwa 

Cyberbezpieczeństwo – przyszłe wyzwania:

 • cyberbezpieczeństwo w działalności organizacji międzynarodowych (UE, NATO, OECD, ONZ, Internet Governance Forum)
 • działalność wiodących spółek technologicznych
 • wpływ rozwoju „sztucznej inteligencji” na cyberbezpieczeństwo
 • cyberbezpieczeństwo a demokratyczne państwo prawne

Struktura studiów podyplomowych:

 1. Wykłady
 2. Ćwiczenia praktyczne oraz laboratoria (rozwiązywanie konkretnych kazusów i scenariuszów, debaty oksfordzkie dotyczące węzłowych zagadnień, zadania laboratoryjne przybliżające niektóre wyzwania technologiczne celem „poszerzenia horyzontów”)
 3. Seminaria pogłębiające zainteresowanie określonym tematem specjalistycznym

Wykładowcy:

 • dr hab. Adam Bodnar, prof. PJATK – kierownik studiów
 • Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon
 • Kamil Wiśniewski, doradca w zakresie cyberbezpieczeństwa, DXC Technology
 • dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK - Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego
 • Konrad Ciesiołkiewicz, Orange Polska
 • Michał Boni, były Minister Cyfryzacji oraz poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Adw. Maciej Ślusarek, partner w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
 • Piotr Niemczyk, były wiceszef Urzędu Ochrony Państwa, Niemczyk i Wspólnicy, ekspert Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych
 • Katarzyna Jakimowicz, Dyrektor Generalna w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Grzegorz Rzeczkowki, dziennikarz śledczy - „Polityka”
 • Dr Konrad Maj, Uniwersytet SWPS, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech

Partner merytoryczny studiów podyplomowych: Orange Polska

Kwota za semestr: 4800 zł
Studia podyplomowe będą trwały dwa semestry.