fbpx
Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole

Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole

Strona studiów Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole:

Krótki opis kierunku/wprowadzenie do tematyki kierunku

Skuteczne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole jest dzisiaj niezbędne w celu wyposażenia każdego ucznia w kompetencje, które przygotują go do podjęcia studiów, wyboru kariery zawodowej a także umożliwią swobodne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Chociaż w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie edukacją informatyczna, nauczycieli informatyki czeka wiele wyzwań, m.in. przygotowanie specjalistycznych laboratoriów, które pozwolą zilustrować w sposób praktyczny zagadnienia zawarte w podstawie programowej, sprawdzanie na bieżąco programów napisanych przez uczniów czy rozwiązywanie problemów zgłoszonych w ramach zajęć.

Nasze studia przygotowują do nauczania w oparciu o platformę CyberSkiller, która zawiera setki gotowych zadań praktycznych i pomysłów na realizację zagadnień z podstawy programowej z informatyki. Wśród nich można wymienić: programowania w języku Python, programowanie w języku Java, Algorytmikę, Bazy danych i język SQL, sieci komputerowe oraz system operacyjny Linux.


Do kogo są kierowane studia/adresaci

Studia podyplomowe na kierunku Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole kierowane są dla osób, które chcą zostać nauczycielami informatyki w szkole na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Nauczycielem może również zostać osoba, która nie posiada wykształcenie kierunkowego z informatyki, ale ukończy kierunkowe studia podyplomowe z informatyki.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289) – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. W przypadku szkół podstawowych, konieczne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz ukończenie studiów podyplomowych kierunkowych z informatyki, na przykład te proponowane na PJATK: Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkołach.

Warto nadmienić, że istnieje jeszcze jeden wymóg, żeby zostać nauczycielem informatyki. Zgodnie z ustawą należy zdobyć przygotowanie pedagogiczne (nie jest ono częścią proponowanych przez PJATK studiów podyplomowych).
Proponowane studia kierowane są również do aktywnych nauczycieli informatyki, którzy chcą dowiedzieć się, jak prowadzić lekcje i zajęcia w sposób praktyczny oraz interaktywny. Program studiów obejmuje setki zadań praktycznych, które mogą posłużyć za inspirację dla nauczycieli.


Co wyróżnia te studia? Z czym z nich wychodzisz?

Nauczanie praktyczne
Nauczanie praktyczne wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska pracy, dlatego platforma CyberSkiller dostarcza gotowe do użycia praktyczne laboratoria dostępne w chmurze.

Małe bloki edukacyjne
W odróżnieniu do tradycyjnego nauczania, CyberSkiller oferuje naukę poprzez krótkie bloki edukacyjne (ang. microlearning). Każda porcja edukacyjna ma na celu opanowanie określonej wiedzy oraz umiejętności.

Grywalizacja – System CTF
CyberSkiller wprowadza elementy grywalizacji, czyli zdobywanie punktów i rankingi, co pozwala zdobywać umiejętności i wiedzę z elementami zabawy. Takie podejście znacznie zwiększa atrakcyjność nauki.

Dostęp 24/7
Praktyczne laboratoria znajdują się w chmurze, dlatego Słuchacze mają dostęp do nich z dowolnego miejsca oraz w dowolnym czasie. Dzięki temu istnieje możliwość wykonywania zadań praktycznych wielokrotnie, bez konieczności przebywania w stacjonarnym laboratorium.

Zaawansowany system pomocy
Każde zadanie praktyczne zostało rozwiązane przez eksperta z cyberbezpieczeństwa i wraz z jego omówieniem jest dostępne w postaci materiału video na platformie. Materiał ten prezentuje konkretny sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez Słuchacza. Dodatkowo, każdy poruszany temat jest omówiony w formie teoretycznej i jest dostępny w postaci dokumentu pdf.

Automatyczny system sprawdzania
Wszystkie praktyczne zadania laboratoryjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby Słuchacz otrzymał automatyczną informację, czy wykonał zdanie poprawnie. Wiadomości teoretyczne sprawdzane są automatycznie przy pomocy wbudowanego modułu quizów.

EXTRA !!! Możliwość uzyskania dostępu do platformy CyberSkiller dla Szkoły Kształcącego się Nauczyciela za 1 zł !!!

Studia podyplomowe realizowane są na platformie CyberSkiller, która pozwala zarządzać nauczaniem i uczeniem się informatyki w szkole. CyberSkiller oferuje bogatą bibliotekę gotowych do użycia kursów, laboratoriów i przygotowań do testów, z których można korzystać od ręki lub dostosowywać je w zależności od potrzeb dydaktycznych. Nauczyciele rozpoczynający naukę w ramach studiów podyplomowych, mogą wypróbować platformę CyberSkiller w swojej szkole już podczas trwania studiów podyplomowych. Szkoła może uzyskać dostęp do wybranego koła zainteresowań dla 15 uczniów w symbolicznej cenie 1zł! (dostęp realizowany jest za pomocą osobnej umowy między szkołą a firmą CyberSkiller).


Program (łączna liczba godzin 250h)

Semestr I

Pierwsze Programowania w języku Python – 25h

 • Podstawy pracy w środowisku Python oraz typy danych w języku Python
 • Operator porównania, operator logiczny i komentarze
 • Instrukcje wejścia i wyjścia
 • Instrukcje warunkowe
 • Cykliczne powtarzanie operacji, pętli

Zaawansowane struktury w języku Python – 25h

 • Definiowanie funkcji
 • Tablice liczbowe
 • Klasy i obiekty
 • Kolekcje
 • Operacje tekstowe

Podstawy algorytmiki – 25h

 • Wstęp, złożoność obliczeniowa
 • Listy, stos i kolejka
 • Drzewa
 • Grafy
 • Dziel i zwyciężaj

Pierwsze kroki z systemem operacyjnym Linux – 25h

 • Podstawowe polecenia GNU/Linuxa
 • Operacje na plikach
 • Operacje identyfikacji oraz kodowania danych
 • Konfiguracja usług
 • Analiza logów

Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux – 25h

 • Administracja systemem GNU/Linux
 • Zarządzanie procesami
 • Mechanizmy systemowe i skrypty Bash
 • Obejście prostych mechanizmów blokowania użytkowników
 • Analiza danych z pliku


Semestr II

Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL – 25h

 • Podstawy języka SQL
 • Filtrowanie danych
 • Operacje na danych
 • Złączanie tabel

Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych – 25h

 • Zaawansowane zapytania SQL
 • Modyfikacje danych
 • Programowanie baz danych
 • Język definicji danych

Zaawansowana algorytmika – 25h

 • Algorytmy zachłanne
 • Przeszukiwanie z nawrotami
 • Programowanie dynamiczne
 • Sortowanie w czasie liniowym
 • Kopce

Podstawy komunikacji w sieci komputerowej – 25h

 • Komunikacja sieciowa: Protokoły TCP/UDP
 • Skanowanie usług sieciowych – nmap
 • Identyfikacja wersji oprogramowania – nmap
 • Kontrola przepływu danych - iptables

Pierwsze Programowania w języku Java – 25h

 • Pierwszy program w języku Java
 • Instrukcje warunkowe w języku Java
 • Wykorzystanie iteracji - pętla "for"
 • Wykorzystanie iteracji - pętle "while" oraz "do-while"
 • Łańcuchy znaków - klasa String

Organizacja zajęć

Wybrany kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni.
Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w kursach online w dogodnym dla siebie czasie i w dowolnym miejscu.
Słuchacze uzyskują dostęp do platformy CyberSkiller, gdzie znajdują się kursy online wraz z laboratoriami określonymi w programie studiów.
Słuchacze otrzymują dostęp do forum dyskusyjnego przeznaczonego dla słuchaczy studiów podyplomowych z testowania bezpieczeństwa systemów IT. Forum jest moderowane w trybie asynchronicznym przez wykładowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
W każdym miesiącu słuchacze studiów podyplomowych otrzymują drogą elektroniczną informacje o zadaniach do wykonania w danym miesiącu. Zadania posiadają moduł automatycznego sprawdzania, dlatego w kilka sekund student może zweryfikować poprawność wykonanych zadań. Miesięczne zadania do wykonania przez studentów są omówione w materiale video, który przedstawia sposób rozwiązania danego zadania. Rozwiązanie jest wykonane przez eksperta i zawiera jego omówienie.
Dodatkowo, student uzyskuje dostęp do praktycznych zadań zaliczeniowych, których rozwiązanie będzie podstawą do zaliczenia danego modułu. Student rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Informacje organizacyjne

Studia roczne / dwa semestry (250 godzin)
Brak zjazdów – zajęcia 100% online
Opłaty:
Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
Czesne Studia internetowe: 7 000 PLN / rok
Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego.


Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597