fbpx
Realizacja dźwięku

Realizacja dźwięku

UWAGA: Aktualnie (styczeń-luty 2019) nie prowadzimy naboru na kierunek „Realizacja Dźwięku”.  

Szczegóły dot. rekrutacji

Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną oraz odbywają szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora nagrań. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, produkcji i postprodukcji. Ugruntowujemy również wiedzę ogólną z zakresu elektroakustyki, poruszane są wybrane zagadnienia z praktyki realizacji nagłośnienia.

Program zajęć upoważnia do uzyskania certyfikatów Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110.

Na studiach duży nacisk położony jest na zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności. Teoria wpleciona w ćwiczenia służy wyjaśnianiu zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej.

Studenci zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu, a także urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń poznają aspekty warsztatu realizatora oraz producenta nagrań.

Od kandydata wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych – magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na dowolnym kierunku. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z programem studiów oraz posiadać podstawową wiedzę na poziomie szkoły średniej z matematyki i fizyki.

Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna obsługa komputera.

Absolwent otrzymuje przygotowanie do świadomego i sprawnego rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora dźwięku form multimedialnych, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk.

Czas nauki obejmuje 3 semestry.

Lista przykładowych przedmiotów:

 • Elektroakustyka
 • Technika nagłośnieniowa
 • Warsztaty realizacji dźwięku estradowego
 • Technika studyjna
 • Warsztaty realizacji nagrań w studio
 • Techniki komputerowe w realizacji nagrań
 • Instrumentoznawstwo
 • Podstawy akustyki
 • Mastering nagrań
 • Podstawy słuchowej oceny dźwięku
 • Podstawy Produkcji Muzycznej