fbpx
Stypendia

Stypendia

Uczelnia oferuje trzy rodzaje stypendiów oraz jednorazowe świadczenie finansowe (zapomogę).
Można ubiegać się o:

  • stypendium rektora za wyniki w nauce,
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością
  • stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogę można wnioskować w każdym momencie w roku akademickim do 31 maja, natomiast o stypendium rektorskie można ubiegać się tylko raz w roku w wyznaczonym czasie (na początku roku akademickiego) – dokładny termin jest podawany do wiadomości z wyprzedzeniem drogą mailową.

O stypendium rektora można ubiegać się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Uwaga! Studenci, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, proszeni są o uważne zapoznanie się z informacją zamieszczoną [TUTAJ].

Important! Students who do not have Polish citizenship are requested to read the information provided [HERE].