Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z:

 • Uchwałą w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania antyplagiatowego (pobierz)
 • Regulaminem postępowania antyplagiatowego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (pobierz)

Zasady przygotowania dokumentacji pracy magisterskiej w Pracowni Multimediów MGR SNM (pobierz)

Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca (pobierz) oraz streszczenie pracy (max. 1000 znaków) i słowa kluczowe (min. 3).

Logotyp Uczelni dostępny do pobrania w języku polskim albo angielskim.

UWAGA
Maksymalny rozmiar przesłanego pliku pracy pisemnej przesyłanej do badania to 15MB, przy czym jednemu badaniu można dodać wiele plików, których suma nie przekroczy 60MB.
Zdjęcia/schematy/wykresy przed wstawieniem do pracy dyplomowej należy zmniejszyć w programie graficznym, aby ograniczyć rozmiar pliku z pracą dyplomową (zaleca się, aby pojedynczy rys. nie przekraczał 100KB).

UWAGA
Zmniejszanie w edytorze tekstu zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym nie powoduje zmniejszenia wielkości pliku ze zdjęciem!


Prosimy o przygotowanie pliku do badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wg. ww. wymagań.

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe.

 

Przed obroną w Bibliotece należy złożyć niezbędne dokumenty:

 • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie – ostateczna wersja pracy
 • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD, podpisany przez wszystkich promotorów) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami.

  Praca praktyczna (dotyczy wyłącznie studentów SNM i AW) musi być w wersji ostatecznej. 

  Płyta powinna być przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie oraz podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy wraz z numerem studenta
 • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu

Informacje dla osób piszących prace dyplomowe w języku LATEX

System Plagiat.pl gwarantuje sprawdzenie pracy dyplomowej w nieprzekraczającym terminie do 7 dni od daty wprowadzenia pracy do systemu. Wynik raportu prawdopodobieństwa (współczynnik 2) będzie wpisany do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki.

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń prac dyplomowych na czas obrony.

 

W dziekanacie należy złożyć (obowiązują terminy wyznaczone w Zarządzeniu Dziekana):

 • formularz dyplomowy
 • 1 egz. pracy w wersji elektronicznej (nośniki CD lub DVD) podpisanej przez wszystkich trzech promotorów
 • ocenę pracy dyplomowej 
 • kartę dla promotora technicznego (pobierz)
 • oświadczenie promotora (pobierz)
 • oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej (pobierznowe
 • oświadczenie promotora pracy dyplomowej dot. dopuszczenia do obrony (jeśli współczynnik podobieństwa jest => niż 30%) (pobierznowe

Po obronie prosimy o dostarczenie 4 sztuk zdjęć w formacie 4,5 na 6,5.

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na Państwa profilu, po zalogowaniu do webdziekanatu, w zakładce Przebieg studiów (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.

W celu uzyskania odpisu w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w dziekanacie:

 • podanie
 • poświadczone przez promotora tłumaczenie tematu pracy
 • dodatkowe 2 zdjęcia
 • dowód wpłaty 40 zł (płatność nie dotyczy studentów studiów anglojęzycznych)

Zobacz również zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy, dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów, studia 1go stopnia.