fbpx
Specjalizacje

Specjalizacje

Wybór specjalizacji następuje na drugim roku studiów: dla studiów stacjonarnych pod koniec trzeciego semestru, zaś dla studiów niestacjonarnych pod koniec czwartego semestru. Studenci decydują się na wybór specjalizacji wypełniając ankietę. Każdy student jest zobowiązany do wyboru jednej specjalizacji, na której będzie kontynuować studia.

Wydział Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika na studiach licencjackich oferuje dwie specjalizacje:

Studia stacjonarne polskojęzyczne

Wizualizacja

 • Pracownia rysunku narracyjnego
 • Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów
 • Pracownia projektowania graficznego
 • Pracownia grafiki artystycznej
 • Pracownia projektowania 3D

Animacja

 • Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego

 

 Studia niestacjonarne

Wizualizacja

 • Wizualizacja informacji
 • Projektowanie graficzne

Animacja

 • Animacja klasyczna 2D
 • Animacja 3D

 

Wizualizacja

Studenci wybierający specjalizację Wizualizacja poznają problemy, metody i techniki oraz uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania krótkich form filmowych, projektowania graficznego, tworzenia serii ilustracji, opakowań przestrzennych, przedmiotów użytkowych, fotografii, wystawiennictwa, projektowania oprawy wizualnej widowisk, stron internetowych oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej. Dyplom z wizualizacji – ilustracja, opakowania przestrzenne, fotografia, grafika artystyczna, musi dodatkowo uwzględniać elementy multimedialne, oparte o nowe technologie informatyczne.

Absolwenci wybierający tę specjalizację, po ukończeniu studiów I stopnia przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

 • samodzielny grafik-projektant;
 • Junior Art Director i Art Director w agencjach reklamowych;
 • grafik w wydawnictwach prasowych i książkowych;
 • Webdesigner w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
 • Projektantów elementów wizualizacji gier komputerowych;
 • ilustratorów;
 • fotografów;
 • wystawiennik;
 • projektant i realizator małych form filmowych

Absolwenci wybierający tę specjalizację, po ukończeniu studiów II stopnia przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

 • wyspecjalizowany samodzielny grafik-projektant;
 • Senior Art Director i Creative Director w agencjach reklamowych;
 • dyrektora artystycznego (koordynator projektu) w wydawnictwach prasowych i książkowych;
 • Webdesigner i Screen Designer w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
 • samodzielnego projektanta graficznego interfejsu gier komputerowych i wideo;
 • artysty-wystawiennika wykorzystującego szeroko pojęte multimedia;
 • projektanta i realizatora rozbudowanych form filmowych;
 • zarządzającego treścią i własnością intelektualną, także w roli kierownika zespołu.

W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią i formą komunikacji wizualnej.

 

Animacja

W ramach specjalizacji Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także komputerowej animacji i grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.

Absolwenci wybierający tę specjalizację, po ukończeniu studiów I stopnia przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

 • samodzielnego grafika-animatora w zakresie filmu animowanego i multimediów;
 • projektantów animacji na potrzeby gier komputerowych;
 • realizatora technicznego efektów specjalnych;
 • twórcy małych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
 • Junior Art Director i Art Director w agencjach reklamowych;
 • Webdesigner w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
 • zarządzającego treścią i własnością intelektualną;
 • redaktora graficznego przekazów multimedialnych.

Absolwenci wybierający tę specjalizację, po ukończeniu studiów II stopnia przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:

 • wyspecjalizowanego samodzielnego grafika-animatora w zakresie filmu animowanego i multimediów;
 • samodzielnego projektanta graficznego interfejsu gier komputerowych i wideo;
 • realizatora kreatywnego efektów specjalnych;
 • twórcy i reżysera rozbudowanych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
 • Senior Art Director i Creative Director w agencjach reklamowych;
 • Webdesigner i Screen Designer w projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych;
 • zarządzającego treścią i własnością intelektualną, także w roli kierownika zespołu;
 • samodzielnego redaktora graficznego przekazów multimedialnych.

W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią form animowanych.