fbpx
Wiedza oraz umiejętności studentów

Wiedza oraz umiejętności studentów

Absolwent anglojęzycznej ścieżki kształcenia na kierunku Grafika na studiach I stopnia:

  •  posługuje się słownictwem z literatury teoretycznej dotyczącej komunikacji wizualnej i audiowizualnej oraz multimedialnej;
  •  skutecznie prowadzi proces tworzenia oraz obróbki materiałów multimedialnych, filmowych, animowanych i generowanych skryptem w aplikacjach będących standardem w pracy tego typu (w chwili obecnej głównie narzędzia rodziny Adobe, przykładowo Premiere Pro, After Effects);
  • czerpie i posługuje się przykładami z historii, rozwoju i aktualnego stanu komunikacji wizualnej i multimedialnej, w celu kreatywnego rozwiązywania zadań projektowych i rozwijania własnych umiejętności związanych z tworzeniem multimedialnej grafiki interaktywnej oraz używa do pracy zarówno tradycyjnych narzędzi artystycznych jak i aplikacji będących standardem w pracy z danymi multimedialnymi – w chwili obecnej głównie narzędzia rodziny Adobe, np. Flash, Encore, ale również HTML5, kinect;
  • przewiduje zagrożenia wynikające z zaburzeń podstawowych procesów percepcyjnych i na bazie posiadanych informacji na temat procesów kognitywnych oraz praw semiotyki poprawnie formułuje komunikaty multimedialne, tak by były one czytelne dla różnych grup odbiorców, w tym dysfunkcyjnych. W projektach, w sposób czytelny dla odbiorcy, łączy komunikację obrazem i tekstem i w odniesieniu do zasad percepcji wizualnej poprawnie stosuje formy oraz barwy w tworzeniu znaczeń i narracji;
  • W prowadzonych projektach stosuje nowe technologie i techniki projektowe, które poznał/a w trakcie wykładów i ćwiczeń, śledzi rozwój narzędzi i na bieżąco aktualizuje swój warsztat pracy, w tym prowadzi samodzielnie projekt z zastosowaniem grafiki dwuwymiarowej, dynamicznej w szczególności na poziomie akwizycji, kreacji jak i przetwarzania obrazu. Posługuje się w projektach aplikacjami będącymi standardem w pracy z grafiką tego typu (w chwili obecnej głównie narzędzia rodziny Adobe, np. Photoshop, Ilustrator, InDesign, w tym e-publishing multiekranowy) oraz sam/a tworzy prosty dwuwymiarowy film animowany i aplikację interaktywną;
  • tworzy nieskomplikowane formy grafiki trójwymiarowej oraz posługuje się aplikacjami będącymi standardem w pracy z grafiką tego typu (w chwili obecnej Autodesk Maya, ew. Pixologic ZBrush) w stopniu umożliwiającym samodzielne wykonanie modelu obiektu, ustawienie go i oświetlenie na scenie oraz pokazanie w rożnych ujęciach i prostym ruchu kamery;
  •  wykonuje podstawowe zadania w zakresie programowania, w szczególności pozwalające na tworzenie prostych skryptów w różnego typu środowiskach (w chwili obecnej HTML5, Processing, Node Box) oraz pisze skrypty użytkownika wzbogacające i dostosowujące do indywidualnych potrzeb standardowe oprogramowanie Adobe;
  • analizuje problemy i prowadzi research pod kątem rozwiązania zadania projektowego w dialogu z klientem, wspólnie analizując wartości użytkowe proponowanych opcji przewiduje najbardziej funkcjonalne rozwiązania;
  • prezentuje swoją twórczość i umiejętności oraz współpracuje z zespołem projektowym i klientami, oraz uczestniczy w dyskusji na temat projektu wymieniając argumenty i uzasadniając swoje stanowisko w sprawach profesjonalnych.

 

 

Ww. umiejętności pozwalają na zatrudnienie absolwentki / absolwenta w studiach projektowych, wydawnictwach i instytucjach publikujących informację w oparciu o techniki poligraficzne i dynamiczne, multimedialne w Polsce i za granicą. Absolwenci mogą podejmować pracę stacjonarną, pracować samodzielnie lub w zespołach, jak również wykonywać zlecenia na zamówienie, w tym w środowisku wirtualnym. Biegła znajomość języka angielskiego i znajomość profesjonalnych zachowań w środowisku międzynarodowym umożliwia im współpracę z dowolną firmą na świecie. Studia przygotowują ich zarówno do lokalnych jak i globalnych działań projektowych.Kształcenie mogą kontynuować na dowolnie wybranej uczelni w świecie, odbyta nauka i dostępna praktyka predysponują ich do dalszego kształcenia interdyscyplinarnego, szczególnie w sferze projektowania i zarządzania projektem w zakresie komunikacji wizualnej i projektowania informacji multimedialnej, mogą podejmować także kształcenie na kierunkach pokrewnych: Animacja, Film, Animacja 3D i Projektowanie Interakcji.