fbpx
Program nauczania

Program nauczania

Program studiów oparty o cztery moduły edukacyjne:

1. Informatyczny – 54 ECTS

dający wiedzę i umiejętność posługiwania się istniejącymi oraz budowy własnych narzędzi

informatycznych.

2. Teoretyczny – 37 ECTS

dający wiedzę na temat komunikacji wielomedialnej, interakcji, kognitywistyki i percepcji,

historii projektowania oraz współczesnych teorii komunikacyjnych. W module tym studenci

zdobywają także umiejętność profesjonalnego formułowania treści w języku angielskim.

3. Projektowy – 79 ECTS

wyposażający studentów w wiedzę i umiejętność prowadzenia projektów multimedialnych w

oparciu o środki werbalne i wizualne w środowisku dynamicznym.

4. Praktyczny, zintegrowany – 10 ECTS

osadzający zdobytą w czasie studiów wiedzę i umiejętności w kontekście pracy w zespole

projektowym, współpracującym z rzeczywistym użytkownikiem – Design Practicum (project-

based learning) vs. Design Studio

Prezentacja portfolio i prezentacja oraz obrona projektu dyplomowego – 2+10= 12 ECTS

 

Szczegółowy program nauczania dostępny jest tutaj.