Szczegółowy program nauczania - studia anglojęzyczne rok akad. 2017/18

Szczegółowy program nauczania - studia anglojęzyczne rok akad. 2017/18

Nazwa przedmiotu symbol ECTS zal/egz Ilość godzin w semestrze Inne uwagi
wyk. ćw.
SEMESTR 1
PODSTAWY INFORMATYKI 1 / Basics on Information Technologies 1 PIN1 7 Z   105  
WARSZTATY 1 / Workshops 1 WAR1 8 Z    120  
HISTORIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ/Multimedia Communication History HKM 1 E 15   przedmiot obieralny 1 z 2  
HISTORIA KULTURY JAPONII /History of Japanese culture HKJ 1 E 15  
HISTORIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 1/Visual Communication History 1 HKW1 1 E 15    
SEMIOTYKA / Semiotics SEM 2 E    30  
JĘZYK ANGIELSKI 1 / English language ANG1 4 Z   60  
JĘZYK WIZUALNY 1/Visual literacy 1 JW1 6 Z   90   
LITERNICTWO/Lettering LIT1 2 Z 5 25  

 

  31        
SEMESTR 2
PODSTAWY INFORMATYKI 2 / Basics on Information Technologies 2 PIN2 5 Z   75  
PROJEKTOWANIE INTERAKCJI / Interaction design PINT 2 Z   30  
WARSZTATY 2 / Workshops 2 WAR2 8 Z   120  
HISTORIA OBRAZU RUCHOWEGO/ Motion Image History HOR 1 E 15    
HISTORIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 2/ Visual Communication History 2 HKW2 1 E 15     przedmiot obieralny 1 z 2
HISTORIA KULTURY JAPONII 2/ History of Japanese culture 2 HKJ2 1 E 15  
JĘZYK ANGIELSKI 2  / English language 2 ANG2 3 Z   45  
PLENER ARTYSTYCZNY/Plein-air workshop PLE 1 Z   15  
JĘZYK WIZUALNY 2 / Visual literacy 2 JW2 8 Z   120  
LITERNICTWO I TYPOGRAFIA 1/ Lettering and typography 1 TYP1 1 Z 5 10  
    31        
SEMESTR 3
PODSTAWY INFORMATYKI 3 / Basics on Information Technologies 3 PIN 3 5   75  
MODELOWANIE 3D / 3D Modeling 1 M3D1 2  Z   30  
TUTORIALE INFORMATYCZNE 1 / Toturials on Information Technologies 1 TI 1 1  Z    15  
SOCJO-PSYCHOLOGIA I TEORIA KOMUNIKACJI 1 / Communication socio-psychology SPITK 1  E 15    
HISTORIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 3 / Visual communication HISTORY 3 HKW3 1  E 15   przedmiot obieralny 1 z 2 
HISTORIA KULTURY JAPONII 3/ History of Japanese culture HKJ3

1

E 15  
FILOZOFIA / Philosophy & Ethics FIL 1 15    
JĘZYK ANGIELSKI 3 / English language 3 ANG3 2 Z   30  
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 1 / Art Print 1 GA1 2  Z   30  
GRAFIKA WYDAWNICZA 1 / Visual jounalism 1 GW1 1 Z   15  
FOTOGRAFIA 1 / Photography 1 FOT1 1  Z   15  
ANIMACJA 1 / Animation 1  ANI 1 3  Z+E 15 30  
OBRAZ RUCHOMY 1 / Motion Picture 1 OBR1 2  Z   30  
LITERNICTWO I TYPOGRAFIA 2 / Lettering and Typography 2 TYP2 1  Z   15  
WARSZTATY PROJEKTOWE 1 / Design Workshops 1  WP 1 4  Z   60  
PRAKTYKA PROJEKTOWA 1 / Design Studio Practice 1  PP 1 4  Z   60  
    30        
SEMESTR 4
PODSTAWY INFORMATYKI 4 / Basics on Information Technologies 4   PIN 4 2  Z   30  
MODELOWANIE 3D 2/ 3D Modelling 2  M3D2 4  Z   60 Przedmiot obieralny 1 z 2 
PRAKTYKA PROJEKTOWA 2 / Design Studio Practice 2 PP 2 4 Z   60
TOTURIALE INFORMATYCZNE 2 / Toturials on Information Technologies 2 TI2 3  Z   45  
SEMINARIUM DYPLOMOWE ANIMACJA 2D i 3D 1 / Graduation Seminar – Animation 2D & 3D 1  SDA1 2  E   30 W zależności od wybranej specjalizacji dyplomowej  
SEMINARIUM DYPLOMOWE WIZUALIZACJA 1 / Graduation Seminar – VISUALISATION 1  SDW1 2  E    30
JĘZYK ANGIELSKI 4 / English Language 4 ANG4 2 Z    30  
GRAFIKA WYDAWNICZNA 2/visual jounalism  GW1 2  Z    30 Przedmiot obieralny 1 z 2
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 2/ Art Print 2  GA2 2  Z    30
FOTOGRAFIA  2/ Photography 2  FOT2 1  Z    15  
ANIMACJA 2 - Animation 2  ANI 2 2  Z    30  
OBRAZ RUCHOMY 2 / Motion Picture 2  OBR 2 3  Z+E 15  30  
PUBLIKACJA MULTIMEDIALNA - Multimedia Publication  PBM 2  Z    30  
WARSZTATY PROJEKTOWE 2 -  Design Workshops 2  WP2 6  Z   90  
WF 1 - Gym 1  WF 1 2     30  
    37        
SEMESTR 5
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D1 Projektowanie / Diploma studio 2D1/Design PRD 2D1 D 6 Z    90 2D STUDIO (1 out of 2)   
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D1 IT / Diploma studio 2D1/IT PRD 2D IT 5 Z    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 2D1/ Monography lectures 2D1 MON 2D1 4 E 60  
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D1 Projektowanie / Diploma studio 3D1/Design PRD 3D1 D 4    60    3D STUDIO (1 out of 2)   
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D1 IT / Diploma studio 3D1/ITPRD 2D1 D PRD 3D1 IT  5    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 3D1/ Monography lectures 3D1  MON 3D1 4 E 60  
PUBLIKACJA CYFROWA 1/ Digital publication 1 PC1 2 Z    30 2 out of 4    
INFORMACJA WIZUALNA / Visual information VIN 2 Z    30
SZTUKA OBRAZOWANIA / Art of image AOI 2 Z    30
Interaction + game design IGD 2 Z    30
ANIMACJA 4 / Animation 4 ANIM 4 4 Z    60 2 out of 4   
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 3 / Art Print 3 GA 3 4 Z    60
OBRAZ RUCHOMY 3 / Motion Picture 3 OBR3 4 Z    60
PRACOWNIA RZEŹBY I FORMY PRZESTRZENNEJ 1 / Sculpture and spatial form 1 PRZB1 4 Z   60
JĘZYK ANGIELSKI 5 / English Language 5 ANG 5 3 Z   45  
WF 2 / Gym 2 WF 2 0 Z   30  
PREZENTACJA PORTFOLIO I KONCEPTÓW DYPLOMOWYCH / Portfolio + graduation concept presentation design PP KD 2 Z   30  
  suma: 30        
SEMESTR 6
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D2 Projektowanie / Diploma studio 2D2/Design PRD 2D2 D 6 Z    90    2D STUDIO (1 out of 2)
PRACOWNIA DYPLOMOWA 2D2 IT / Diploma studio 2D2/IT PRD 2D2 IT 5 Z    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 2D2/ Monography lectures 2D2 MON 2D2 4 E 60  
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D2 Projektowanie / Diploma studio 3D2/Design PRD 3D2 D 6 Z    60   3D STUDIO (1 out of 2) 
PRACOWNIA DYPLOMOWA 3D2 IT / Diploma studio 3D2/IT PRD 2D2 IT 5 Z    75
WYKŁAD MONOGRAFICZNY DO SPECJALIZACJI 3D2 / Monography lectures 3D2 MON 3D2 4 E 60  
PUBLIKACJA CYFROWA 2 / Digital publication 2 PC 2 2 Z    30   2 out of 4   
INFORMACJA WIZUALNA 2 / Visual information 2 VIN 2 2 Z    30
SZTUKA OBRAZOWANIA 2 / Art of image 2 AOI 2 2 Z    30
INTERAKCJA, PROJEKTOWANIE GIER 2 / Interaction + game design 2  IGD 2  2 Z   30 
ANIMACJA 5 / Animation 5 ANIM 5 4 Z   60      2 out of 4 
GRAFIKA ARTYSTYCZNA 4 / Art Print 4 GA 4 4 Z   60 
OBRAZ RUCHOMY / Motion Picture 4 OBR4  4   60 
PRACOWNIA RZEŹBY I FORMY PRZESTRZENNEJ 2 / Sculpture + spatial form 2 PRZB 2  4   60 
JĘZYK ANGIELSKI 6 / English Language 6  ANG 6  3    45  
  suma: 30