fbpx
Program studiów

Program studiów

Program studiów magisterskich uzupelniających niestacjonarnych - rok akademicki 2021/2022

Program studiów magisterskich uzupelniających niestacjonarnych - rok akademicki 2017/2018

Nazwa przedmiotu

Liczba godz/sem.

Punkty ECTS

Forma zalicz.

wyk.

ćw.

I Rok, I semestr

Przedmiot do wyboru: Historia kultury i sztuki japońskiej

lub Historia współczesnego designu

16

-

3

Z

Technologie druku i DTP

-

16

3

Z

Projektowanie graficzne 1

-

32

4

Z

Ochrona własności intelektualnej

16

-

1

Z

Malarstwo i formy ekspresji

-

32

4

Z

Rysunek i narracja rysunkowa 1

-

32

4

Z

Historia sztuki współczesnej 1

16

-

3

Z

Lektorat1

-

16

2

Z

  48 128 24 176

II Semestr

Grafika 3D

-

32

4

Z

Historia sztuki 2 grafika

16

-

4

E

Projektowanie graficzne 2

-

32

4

Z

Nowe techniki w grafice warsztatowej

-

32

5

Z

Animacja 2D 1

-

32

5

Z

Lektorat 2

-

16

2

Z

  16 144 24 160

II Rok, III semestr

Techniki prezentacji multimedialnych

-

16

2

Z

Komunikacja człowiek-komputer

16

16

2

Z

Muzyka i dźwięk w prezentacjach multimedialnych

16

16

3

Z

Animacja 2D 2

-

32

4

E

Animacja 3D 1

-

32

4

Z

Projektowanie graficzne 3

-

32

4

E

Sztuka reklamy

-

16

3

Z

Lektorat 3

-

16

2

Z

  32 176 24 208

IV Semestr

Analiza dzieł plastycznych

16

-

2

Z

Seminarium magisterskie

16

-

2

Z

Grafika multimedialna 1

-

32

4

Z

Animacja 3D 2

-

32

4

E

Grafika internetowa

-

32

4

Z

Pracownia dyplomowa 1

-

32

6

Z

Samodzielna praca nad projektem

-

64

-

-

Lektorat 4

-

16

2

Z

  32 208 24 240

III Rok, V semestr

Projektowanie alternatywne

-

32

4

Z

Grafika multimedialna 2

-

32

4

E

Pracownia dyplomowa 2

-

96

7

Z

Efekty specjalne w cyfrowym przetwarzaniu obrazu

-

32

7

Z

Samodzielna praca nad projektem 2

-

96

-

-

Lektorat 5

-

16

2

Z

  - 304 24 304