fbpx
Studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia

Studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia

Uruchamiamy studia magisterskie na kierunku „Grafika” w języku angielskim!

2-letnie studia drugiego stopnia na specjalizacji Projektowanie Komunikacji Multimedialnej łączą wiedzą z obszaru nauk technicznych, sztuki projektowania, projektowania usług i innowacyjnych mechanizmów prospołecznych, zarządzania i przedsiębiorczości.

 

Czym różnimy się od innych tego typu kierunków w Polsce?

Kształcimy absolwentów różnych kierunków studiów, nie tylko artystycznych. O przyjęciu decydują umiejętności, wiedza i kompetencje kandydata. Studia są w pełni międzynarodowe, prowadzone przez zespół wykładowców i profesjonalistów z całego świata.

Program ma charakter interdyscyplinarny. Studenci od 1 roku wybierają przedmioty kierunkowe. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Studenci mają zapewnione: kontakt z międzynarodowym środowiskiem projektowym oraz współpracę z rzeczywistymi użytkownikami projektów.

 

Program anglojęzycznych studiów oparty o cztery moduły edukacyjne:

 

 1. Informatyczny
  dający wiedzę i umiejętność posługiwania się istniejącymi oraz budowy własnych narzędzi informatycznych.
   
 2. Teoretyczny
  dający wiedzę na temat komunikacji wielomedialnej, interakcji, kognitywistyki i percepcji, historii projektowania oraz współczesnych teorii komunikacyjnych. W module tym studenci zdobywają także umiejętność  profesjonalnego formułowania treści w języku angielskim.
   
 3. Projektowy
  wyposażający studentów w wiedzę i umiejętność prowadzenia projektów audiowizualnych w oparciu o środki werbalne i wizualne w dynamicznym środowisku wielomedialnym.
   
 4. Praktyczny, zintegrowany
  osadzający zdobytą w czasie studiów wiedzę i umiejętności w kontekście pracy w zespole projektowym współpracującym z rzeczywistym użytkownikiem – Design Practicum (project-based learning) vs. Design Studio. W ramach tego modułu wyróżniający się studenci mogą asystować prowadzącym warsztaty na młodszych latach nauczania.

 

 

Zapisz się

 

 

Informacje ogólne 

XXI wiek jest stuleciem intensywnego rozwoju i przemian w mediach komunikacyjnych. Komputeryzacja i techniki nowomedialne, mnogość dostępnych nośników spowodowały rozmycie tradycyjnych granic między autorami, projektantami i wydawcami publikacji. Rola projektanta informacji i komunikacji w świecie zintegrowanych mediów uległa całkowitej zmianie.

Twórcy treści, badacze, analitycy coraz częściej muszą samodzielnie projektować publikacje, tworząc narzędzia informatyczne dostosowujące formę do potrzeb odbiorcy. Współczesny projektant pracujący w świecie wielomedialnym często odpowiada za stronę werbalną i wizualną przekazu. Powinien zatem posiadać wiedzę teoretyczną na temat historii i metod komunikacji z zastosowaniem różnorodnych mediów, wiedzę informatyczną i umiejętność programowania własnych narzędzi oraz wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki projektowania służące porozumieniu z odbiorcą.

Dotychczas w ofercie polskich wyższych uczelni nie ma tak pomyślanej specjalności. Proponowane studia mają więc unikalny charakter w skali Polski. Oferują połączenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie odrębnie traktowanych obszarów nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych. Jednocześnie kształtują u absolwenta odpowiedzialność społeczną i umiejętność pracy w grupie, poczucie integracji między dyscyplinami. Absolwenci są przygotowani do pracy dla różnych użytkowników w otwartym międzynarodowym i wirtualnym środowisku komunikacyjnym. Połączenie narracji werbalnej i wizualnej, dźwięku, ruchu, zróżnicowanych, tradycyjnych i generatywnych technologii służy udostępnieniu wiedzy i dotarciu do każdego rodzaju odbiorcy.

Nowatorskie ujęcie zadań projektantów informacji w dobie mediów zintegrowanych umożliwi tworzenie czytelnych komunikatów przygotowanych do opublikowania na każdym z istniejących urządzeń osobistych i czytelnych dla wszystkich grup społecznych.

 

Obszary wiedzy, umiejętności i integracji: Informatyka, Humanistyka, Sztuka Projektowania:

 • projektowanie komunikacji wizualnej;
 • projektowanie interdyscyplinarne, multimedialne, zintegrowane;
 • projektowanie usług;
 • projektowanie we współpracy z użytkownikiem.