fbpx
Potencjalni studenci

Potencjalni studenci

Anglojęzyczne studia magisterskie w specjalności Projektowanie Informacji Multimedialnej umocowane są w obszarze pomiędzy naukami technicznymi, sztuką projektowania, a zarządzaniem, przedsiębiorczością i projektowaniem innowacyjnych mechanizmów prospołecznych, w tym publicystyki popularno-naukowej i ekonomiczno-społecznej.

Studia przeznaczone są dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie nowoczesnej komunikacji audiowizualnej, by skutecznie przekazywać złożone informacje z zastosowaniem zintegrowanych mediów. Uzyskane w trakcie kształcenia umiejętności posłużą komunikacji w środowisku lokalnym i międzynarodowym, w obszarze nauki (ścisłe i humanistyczne), biznesu i działań prospołecznych, udostępniając treści także przedstawicielom grup dysfunkcyjnych.

Specjalność Projektowanie Informacji Multimedialnej jest otwarta dla interdyscyplinarnego środowiska absolwentów I i II stopnia studiów humanistycznych, artystycznych, nauk ścisłych, nauczycieli oraz profesjonalistów pragnących kształcić się przez całe życie i podnosić kwalifikacje w obszarze nowoczesnych środków komunikacji opartej o interdyscyplinarne działania informatyczno-projektowe.

Pomysł otwarcia studiów o specjalności komunikacja multimedialna w języku angielskim dla absolwentów różnych kierunków studiów ma charakter innowacyjny w skali Polski i nawiązuje do podobnych działań prowadzonych przez Massachusetts Institute of Technology – MIT w Bostonie (Media Lab). W Polsce nie istnieje jeszcze podobna specjalność wyposażająca absolwentów w wiedzę i umiejętności pozwalające rozwijać, samodzielnie tworzyć i stosować zintegrowane media dla pożytku i rozwoju społecznego.

Program został stworzony w przekonaniu, że polscy naukowcy, badacze, nauczyciele i projektanci – absolwenci różnego rodzaju studiów licencjackich i magisterskich – powinni otrzymać narzędzia umożliwiające im popularyzację twórczych idei i wyników badań naukowych na forum lokalnej i ogólnoświatowej społeczności. Wspólny, anglojęzyczny, międzynarodowy program prowadzony przez polskich wykładowców pjatk i zaproszonych, zagranicznych nauczycieli akademickich dla interdyscyplinarnej grupy studenckiej, daje gwarancję otwarcia platformy wymiany i popularyzacji wiedzy z różnych dyscyplin. Tego rodzaju projekt stanowi unikalną ofertę na polskim rynku akademickim.

Celem specjalności jest przygotowanie naukowców, nauczycieli, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych (ngo’s) i projektantów komunikacji multimedialnej do współpracy i integracji z międzynarodowym środowiskiem pracującym na rzecz kształtowania społeczeństw opartych na wiedzy.