fbpx
Wiedza oraz umiejętności absolwentów

Wiedza oraz umiejętności absolwentów

 

Umiejętności projektowe absolwentów studiów II stopnia specjalności Projektowanie Informacji Multimedialnej poszukiwane są wszędzie tam, gdzie skuteczna komunikacja i porozumienie są niezbędne. Dotyczy to międzynarodowej wymiany i popularyzacji wiedzy naukowej, współpracy ekonomicznej i biznesowej, pracy organizacji rządowych, socjalnych i pozarządowych na rzecz lokalnych i międzynarodowych społeczności, w tym grup marginalizowanych z powodu dysfunkcji percepcyjnych i kognitywnych. Umiejętne przekazywanie wiedzy i informacji służy projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych działań na rzecz rozwoju społeczeństw.

Projektanci Informacji Multimedialnej odgrywają rolę „tłumaczy” pracujących pomiędzy twórcami i odbiorcami wiedzy. Dzięki posiadanym umiejętnościom i zdobytemu doświadczeniu, stosując nowoczesne, zintegrowane narzędzia informatyczne i komunikacyjne, potrafią w sposób klarowny i czytelny prezentować złożone procesy, kompleksowe dane, trudne specjalistyczne zagadnienia. Ich działania przyspieszają zrozumienie współczesnego świata i ułatwiają rozwiązywanie problemów, wspomagają wprowadzanie wiedzy i nowych technologii, celem poprawy jakości życia społeczeństw. Umiejętnie stosując infografikę, wizualizację danych, gry i techniki informatyczne oparte na programowaniu oraz pracy z algorytmem przyspieszają i ułatwiają proces odczytywania, zrozumienia i przyswajania treści komunikatów.

Programu przygotowuje absolwentów do pracy na stanowisku projektanta komunikacji wizualnej, wizualizacji planowania, projektowania systemów komunikacyjnych, informacji dynamicznej, interaktywnych multimediów i komunikacji oraz responsywnej publikacji internetowej.