Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się na studia IIstopnia jest ukończenie minimum studiów I stopnia (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych).

Absolwenci PJATK, którzy ukończyli studia na poziomie licencjackim na kierunku "grafika" w programie anglojęzycznym, uzyskując ocenę wyższą niż 3, zostają przyjęci na studia II stopnia bez egzaminów wstępnych.

Absolwenci PJATK, którzy ukończyli studia na poziomie licencjackim na kierunku "grafika" lub "architektura wnętrz" w programie polskojęzycznym, uzyskując ocenę wyższą niż 3, zostają zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej.

Absolwenci innych uczelni oraz absolwenci PJATK, którzy broniąc dyplom otrzymali minimum ocenę 3 zobowiązani są przedstawić:

 • Portfolio
 • List motywacyjny
 • 2 listy rekomendujące
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w Biurze Rekrutacji PJATK.

 

Rekrutacja "krok po kroku"

1. Rejestracja on-line
2. Dostarczenie dokumentów
3. Portfolio i rozmowa kwalifikacyjna
4. Kwalifikacja na studia
5. Kontrakt i wpisowe

 

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pja.edu.pl
Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK kier. Grafika lub Architektura Wnętrz, którzy ukończyli studia licencjackie na ocenę powyżej 3 składają:

Absolwenci innych uczelni składają:

 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie (druk dostępny jest w Biurze Rekrutacji)
 • protokół postępowania kwalifikacyjnego - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dowód wpłaty za rozmowę (koszt 75 zł) – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów. W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz jego nostryfikację i apostille (w przypadku, gdy są wymagane).
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane ma swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np. polisę ubezpieczeniową ważną min. przez kolejne 3 miesiące.

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:

 • zdjęcie będzie wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji
 • proszę umieszczać TYLKO zdjęcia w formacie dowodowym
 • zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
 • minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
 • zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.)
 • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
 • zdjęcie należy wgrać w panelu rekrutacji rekrutacja.pja.edu.pl

 

3. Portfolio i rozmowa kwalifikacyjna

I etap kwalifikacji:

1. Portfolio zawierające wybrane projekty graficzne /multimedialne /informacyjne /komunikacyjne (do 10 wybranych projektów opisanych ze wskazaniem zastosowanych środków wizualnych/multimedialnych oraz technologii i narzędzi, celu projektu, a w wypadku projektów zespołowych zakresu własnego działania, zilustrowane w interaktywnym pdf. do 20mb). Portfolio należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w temacie należy dodać "Portfolio MA in English".

Terminy dostarczenia portfolio w 2019: 

2. List motywacyjny zawierający informacje o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach oraz uzasadnienie podjęcia studiów na kierunku (pomysł projektu magisterskiego) - 1 str. A4. List należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z portfolio.

3. Dwa listy rekomendujące (od wykładowców lub pracodawców) lub list i recenzję pracy dyplomowej. List należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z portfolio.

Nadesłane materiały przegląda i ocenia komisja w składzie: Informatyk, Teoretyk, Projektant. Ocena w skali 2–5.

 

Oceniane są:

 • gotowość do dojrzałego i samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych;
 • posiadana wiedza projektowa i umiejętności warsztatowe.
 • kompetencje społeczne.

Po pozytywnej ocenie kandydat przystępuje do II etapu rekrutacji - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

II etap kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna z dydaktykiem z wybranej przez kandydata ścieżki projektowej i wykładowcą j. angielskiego. Celem rozmowy jest ocena możliwości komunikacyjnych kandydata i przygotowanie do wybranej ścieżki programowej.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w 2019 roku: 

Studia stacjonarne anglojęzyczne, godzina:

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy się zgłosić do Działu Rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, portfolio oraz dostarczenie kompletnych dokumentów.

 

4. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia.

5. Kontrakt i wpisowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć do Biura Rekrutacji kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się w portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pja.edu.pl )

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, architektura wnętrz

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie:dziekanat.pja.edu.pl