Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze dokumenty dot. studiowania na PJATK i funkcjonowania Uczelni.

Wzory podań, regulaminów, druków dot. opłat dostępne są na stronach:

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/podania-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/oplaty-druki