Wszczęte postępowania o nadanie stopnia doktora

Wszczęte postępowania o nadanie stopnia doktora

 

L.p. Nazwisko Imię Zespół promotorski Data wszczęcia postepowania o nadanie stopnia doktora
1. Savov Pavel Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki - promotor,
Dr Radosław Nielek - promotor pomocniczy
08.09.2021 r
2. Zariņš Kristaps Prof. dr hab. Paweł Nowak - promotor 01.07.2021
3. Bolek Kamil Dr hab inż. Adam Świtoński - promotor
dr inż. Damian Kasprzak- promotor pomocniczy
11.05.2021 r. 
4.  Bukowski Michał Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski - promotor
insp. dr hab. Iwona Klonowska - promotor pomocniczy 
11.05.2021 r.
5. Gandor Tomasz Dr hab. inż. Henryk Josiński - promotor
 dr inż. Jakub Nalepa - promotor pomocniczy
11.05.2021 r.
6. Pazdur Wojciech Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski - promotor 11.05.2021 r.
7. Tomczyk Przemysław Dr hab. inż. Adam Świtoński - promotor
dr inż. Jakub Nalepa - promotor pomocniczy
11.05.2021 r.