fbpx
Erasmus+

Erasmus+

W ramach programów stypendialnych Erasmus+ wybrani przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne studenci i kadra PJATK otrzymują wsparcie finansowe pozwalające na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą podczas studiów lub pracy. Program, prócz wsparcia finansowego, zapewnia uznanie okresu studiów lub pracy zagranicą. Znaczy to między innymi, dzięki zawiązaniu wcześniej odpowiednich umów o programie nauczania lub stażu, że okres pracy w uczelni partnerskiej jest traktowany na równi z pracą w kraju i nie wymaga odpracowania po powrocie. Student, zaliczywszy semestr za granicą, ma zaliczony semestr w PJATK.

PJATK aktualnie oferuje studentom i kadrze możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Akcji 1 (KA-103) Erasmus: mobilność studentów, kadry, oraz wyjazdy na praktyki.

Aktualne stawki stypendiów Erasmus+ są publikowane na stronach www programu (w 2019 mobilność edukacyjna studentów: 400-500€ miesięcznie).

Dzięki wsparciu stypendiów Erasmus+ do społeczności PJATK corocznie dołącza kilkoro studentów z zagranicy, oraz kadra na co dzień związana z uczelniami partnerskimi.

Szczegółowe informacje dla studentów pragnących wyjechać lub przyjechać na studia lub staż w ramach Erasmus+, oraz dla kadry, w osobnych działach:

PJATK, uczestnicząc w programie, zobowiązała się do przestrzegania standardów określonych w Karcie Erasmus+ (ECHE).

Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2014-2020

Statut Programu Erasmus+ w PJATK 2014-2020

 

Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2021-2027

Statut Programu Erasmu+ w PJATK 2021-2027