Erasmus+

Erasmus+

Wybrani przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne studenci otrzymują stypendium pozwalające na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą. Aktualne stawki stypendium Erasmus+ są publikowane na stronach www programu (w 2018 dla studentów: 400-500€ miesięcznie). Po powrocie oceny z egzaminów zdawanych na uczelni zagranicznej są transferowane zgodnie z zawartymi ustaleniami. Należy mieć również na uwadze, iż pobyt w uczelni zagranicznej nie powoduje przedłużenia studiów, a w trakcie pobytu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim.

Pracownicy dydaktyczni uczelni również mają możliwość uzyskania stypendium na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć na uczelniach partnerskich. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w dokumentach poniżej.

Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2014-2020

Statut Programu Erasmus+ w PJATK 2014-2020