fbpx
Zakończone przewody doktorskie

Zakończone przewody doktorskie

L.p.

Imię/imiona i nazwisko

Data wszczęcia przewodu doktorskiego

Data obrony rozprawy doktorskiej

Data nadania stopnia doktora

Tytuł rozprawy

Promotor

1. Kopeć Wiesław 31.01.2018 16.10.2019 27.11.2019 SPIRAL A Method of Software Development with Older Adults’ Participation dr hab. Adam Wierzbicki
2. Badurowicz Marcin 15.06.2016 21.11.2019 27.11.2019 Zintegrowane metody oceny jakości dróg jako społecznościowy system akwizycji danych Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz
3. Oskar Jarczyk 2018.04.11 2019.06.10 2019.06.26 Empirical Analysis of Open- Source Software Development on GitHub dr hab. Inż. Szymon Jaroszewicz
4. Katarzyna Mazur 2016.06.15 2019.06.19 2019.06.26 Wieloaspektowe modelowanie rozproszonych ataków odmowy usługi dla architektury internetu rzeczy  Dr hab. Bogdan Księżopolski

5.

Mariusz Trzaska

21.01.2004 

26.10.2005 

26.10.2005 

Usability of Visual Information Retrieval Metaphores for Object- Oriented Databases (Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych)

Subieta Kazimierz

6.

Krzysztof Lichy 24.03.2004 13.12.2006 20.12.2006 Morfologia matematyczna obrazu z wykorzystaniem koncepcji tablicy systolicznej Lipowska-Nadolska Ewa

7.

Bogdan Księżopolski 25.06.2004 20.12.2006 20.12.2006 Bezpieczeństwo i optymalizacja procesów realizowanych drogą elektroniczną Kotulski Zbigniew

8.

Janusz Andrzej Borkowski 21.01.2004 20.04.2007 16.05.2007 Sterowanie w programach równoległych oparte na spójnych stanach aplikacji Tudruj Marek

9.

 Dariusz Jacek Jakóbczak  18.10.2006  18.06.2007  28.06.2007 Zastosowanie dyskretnego, ortogonalnego operatora Hurwitza-Radona w kompresjii i rekonstrukcji konturów obrazów  Kosiński Witold 

10.

Krzysztof Michał Rządca 18.10.2006 27.02.2008 16.04.2008 Resource Management Models and Algorithms for Multi-organizational Grids Seredyński Franciszek

11.

Nina Stawarska 29.06.2006 09.06.2008 11.06.2008 Integracja danych i aplikacji za pomocą wirtualnych repozytoriów Subieta Kazimierz

12.

Irena Bach 08.10.2006 17.12.2008 17.12.2008 Zastosowanie programowania z ograniczeniami i logiki rozmytej do budowy zadaniowo zorientowanych systemów interakcyjnego wspomagania inwestycji Banaszak Zbigniew

13.

Piotr Tronczyk 29.06.2005 18.02.2009 25.03.2009 Optymalizacja numerycznej analizy dużych układów linionych równań algebraicznych metodami programowania równoległego Nawrowski Ryszard

14.

Marek Grochowski 03.01.2005 25.03.2009 25.03.2009 Obiektowe i agentowe strategie przetwarzania wielkich zadań obliczeniowych w sieciach komputerowych Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa

15.

Piotr Lech Artiemjew 16.04.2008 15.06.2009 15.06.2009 O strategiach granulacji wiedzy i zastosowaniach do systemów decyzyjnych Polkowski Lech

16.

Jacek Grekow 16.04.2008 05.11.2009 16.12.2009 Automatyczna detekcja i wizualizacja emocji w muzyce Raś Zbigniew

17.

Bartłomiej Starosta 23.01.2008 21.10.2009 21.10.2009 Metazbiory. Implementacja relacji i operacji algebraicznych Kosiński Witold

18.

Krzysztof Szklanny 26.10.2005 21.12.2009 28.04.2010 Optymalizacja funkcji kosztu w korpusowej syntezie mowy polskiej Marasek Krzysztof

19. 

Paweł Adam Ośmiałowski   16.04.2008  12.04.2010 28.04.2010  Spatial Reasoning of Planning and Navigation of Autonomus Mobile Robots and their Formations  Polkowski Lech 

20. 

 Piotr Wrzeciono 11.06.2008   08.10.2010 20.10.2010  Wykorzystanie rezonansów własnych do oceny jakości dźwięku skrzypiec   Marasek Krzysztof

21.

 Tomasz Pieciukiewicz  29.06.2006  11.10.2010 20.10.2010  Recursive Queries in Databases  Subieta Kazimierz 

22.

Mirosław Szaban   11.06.2008  11.10.2010 20.10.2010  Zastosowanie automatów komórkowych w kryptografii z kluczem symetrycznym   Seredyński Franciszek

23.

 Elżbieta Maria Kubera  17.12.2008  12.01.2011  02.02.2011 Rola atrybutów temporalnych w rozpoznawaniu instrumentów muzycznych w nagraniu wielobrzmieniowym  Raś Zbigniew 

24.

 Łukasz Brocki  28.04.2010  02.02.2011 02.02.2011  Koneksjonistyczny model języka w systemach rozpoznawania mowy  Marasek Krzysztof

25.

Rafał Kartaszyński 15.06.2009   01.08.2011 26.10.2011  Four Dimensional Analysis of Perfiusion in Brain  Mikołajczak Paweł 

26. 

 Paweł Lenkiewicz  28.04.2010  25.10.2011 26.10.2011  Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zdalne nauczanie  Stencel Krzysztof 

27. 

 Urszula Żukowska  20.10.2010  07.03.2012  14.03.2012 Zastosowanie gramatyk Lindenmayera w konstrukcji systemu software'oweg da wyszukiwania reguł decyzyjnych na przykładzie systemu ocen w przydatności gruntów  Polkowski Lech 

28. 

 Radosław Nielek  30.03.2011  27.06.2012 27.06.2012  Designing Algorithms for realising Social Goals  Wierzbicki Adam 

29.

Kaszuba Tomasz 30.03.2011 21.11.2012 31.01.2013 Udoskonalenie metody zarządzania zaufaniem w aukcjach internetowych Wierzbicki Adam

30.

Świtalski Piotr 30.03.2011 13.03.2013 27.03.2013 Szeregowanie zadań w systemach równoległych z użyciem algorytmów inspirowanych naturą Tudruj Marek

31.

Sopyła Krzysztof 29.01.2014 11.06.2014 11.06.2014 Metody akceleracji procesu klasyfikacji z wykorzystaniem Support Vector Machines Polkowski Lech

32.

Yucel Turel 26.06.2013 18.09.2014 24.09.2014 Cloud Computing and Digital Forensics Investigation: A Defensive Approach Kotowski Romuald
33. Paulina Adamska 24.09.2014 21.12.2015 20.01.2016 Reputation Systems on the Web. Wierzbicki Adam
34. Agnieszka Kubacka 13.03.2007 02.03.2016 23.03.2016 Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania procesu kształcenia zdalnego Barbara Dębska
35.

Krzysztof Wołk

16.09.2015 13.10.2016 26.10.2016 Statistical machine translation of speech enhanced by comparable corpora Krzysztof Marasek
36. Anna Sasak-Okoń 26.10.2011 28.09.2016 26.10.2016 Spekulatywne zrównoleglenie jako technika wspomagania przetwarzania kwerend w relacyjnych bazach danych Marek Tudruj
37. Danijel Korzinek 28.04.2010 19.12.2016 21.12.2016 Sparse Signal Representations of Acoustic Modeling and Speech Recognition Krzysztof Marasek
38. Maria Rafalak 24.05.2017 24.10.2017 08.11.2017 Analyzing User Opinions By Web-based Surveys and Online Rating Systems Jerzy Paweł Nowacki
39. Damian Pęszor 17.06.2015 29.11.2017 13.12.2017 Automatyzacja procesu przenoszenia mimiki aktora na docelową siatkę twarzy Konrad Wojciechowski
40. Dominik Deja 27.06.2018 15.04.2019 24.04.2019 Data Science Methods for Improving E- Sports Wierzbicki Adam
41. Bartłomiej Balcerzak 16.09.2015 12.04.2019 24.04.2019 Empirical Analysis and Automatic Recognition of Extremism in Online Texts Wierzbicki Adam
42. Artur Szymański 16.09.2015 24.04.2019 24.04.2019 Application of Data Mining Methods For Symptom Evaluation in Parkinson's Disease Andrzej Przybyszewski
43. Kazimierz Zieliński 16.09.2015 18.02.2019 24.04.2019 Model formalny, metody i algorytmy wykrywania kontrowersji artykułów Wikipedii oraz zapytań do wyszukiwarek Adam Wierzbicki
44. Michał Jankowski-Lorek 24.09.2014 21.02.2019 24.04.2019 Models and Support Methods of the Wikipedia Knowledge Community Adam Wierzbicki
45. Agnieszka Chądzyńska- Krasowska 11.04.2018 25.09.2019 09.10.2019 Wybrane metody ewaluacji i strojenia bazodanowych silników aproksymacyjnych bazujących na granularnych podsumowaniach danych Dominik Ślęzak
46. Antonina Tretyakova 26.06.2013 11.07.2019 09.10.2019 Application of Nature Inspired Algorithms to Maximum Lifetime Coverage Problem in Wireless Sensor Networks Franciszek Seredyński
47. Tomasz Rutkowski 16.01.2019 29.04.2019 14.05.2019 Explainable Artificial Intelligence Based on Neuro-Fuzzy Approach in Application to Recommender Systems Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
48. Karolina Kant 22.06.2018 24.11.2020  24.11.2020 Ruchomy obraz wieczności Prof. dr hab. Tomasz Myjak
49. Mateusz Subieta 22.06.2018 24.03.2021 24.03.2021 Nowoczesna edukacja historyczna Prof. dr hab. Janusz Knorowski
50. Tomasz Woźniak 9.03.2018 7.04.2021 7.04.2021 USUS NOVUM. Kreatywna reiteracja motywu w grafice Dr hab. Andrzej Kalina
51. Dmitruk Krzysztof 24.10.2018 16.07.2021 08.09.2021 Klasyfikacja materiałów przy niepełnej informacji w obrazach rentgenowskich Prof. dr hab. Paweł Mikołajczak
52. Kristaps Zariņš 01.07.2021 22.11.2021 22.11.2021 Czas, przestrzeń, świadomość  prof. dr hab. Paweł Nowak
 53. Smyk Adam 26.10.2005  22.03.2022  23.03.2022  Projektowanie równoległych programów numerycznych z uwzględnieniem ograniczeń architekturalnych systemów Prof. dr hab. inż Marek Tudruj
54. Wojciech Jarmulski 24.04.2019 02.06.2022 08.06.2022 Machine learning method for training survival models with applications in medicine  Dr hab. Alicja Wieczorkowska 
55. Filip Sendal   06.05.2022 06.05.2022

Tożsamość. Obraz wyizolowanego człowieka we współczesnym świecie i
jego zmienność w reakcji na otaczającą go rzeczywistość

dr hab.Beata Cedrzyńska
56. Mateusz Szewczyk 19.04.2019 28.04.2022 28.04.2022

nestor_2.0. Projekt języka wizualnego materiałów komunikacyjnych z
zakresu technologii cyfrowych dla użytkowników senioralnych

Prof. dr hab. Tomasz Myjak
57. Ivona Tautkute 24.04.2019 18.07.2022 28.09.2022 Artificial Neural Networks for Multimodal Data Embeddings and Classification Dr hab. Alicja Wieczorkowska
58. Marek Kulbacki 18.09.2013 12.10.2022 07.12.2022 Learning Scene Dependent Models of Human Actions and Behavior from Surveillance Video Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
59. Piotr Schneider  24.04.2019 r.  09.01.2023 r. 08.03.2023 r.

Modelowanie i predykcja decyzji o prawdziwości lub nieprawdziwościinformacji na podstawie
bioelektrycznej aktywności mózgu

Dr hab. Grzegorz Wójcik
60. Andrzej Kawiak 24.04.2019 r. 16.01.2023 r. 08.03.2023 r. Metoda pomiaru wiarygodności źródła wykorzystująca elektroencefalografię ilościową i uczenie maszynowe Dr hab. Grzegorz Wójcik
61. Łukasz Kwaśniewicz 24.04.2019 r. 26.01.2023 r. 08.03.2023 r. Metoda pomiaru wiarygodności wiadomości wykorzystująca elektroencefalografię ilościową i sztuczną inteligencję Dr hab. Grzegorz Wójcik
62. Marcin Paszkuta 27.06.2018 r. 02.03.2023 r. 08.03.2023 r. System autonomicznego lądowania bezzałogowego statku powietrznego na podstawie danych wizyjnych Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski