Zakończone przewody doktorskie

Zakończone przewody doktorskie

L.p.

Imię/imiona i nazwisko

Data wszczęcia przewodu doktorskiego

Data obrony rozprawy doktorskiej

Data nadania stopnia doktora

Tytuł rozprawy

Promotor

1. Oskar Jarczyk 2018.04.11 2019.06.10 2019.06.26 Empirical Analysis of Open- Source Software Development on GitHub dr hab. Inż. Szymon Jaroszewicz
2. Katarzyna Mazur 2016.06.15 2019.06.19 2019.06.26 Wieloaspektowe modelowanie rozproszonych ataków odmowy usługi dla architektury internetu rzeczy  Dr hab. Bogdan Księżopolski

3.

Mariusz Trzaska

21.01.2004 

26.10.2005 

26.10.2005 

Usability of Visual Information Retrieval Metaphores for Object- Oriented Databases (Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych)

Subieta Kazimierz

4.

Krzysztof Lichy 24.03.2004 13.12.2006 20.12.2006 Morfologia matematyczna obrazu z wykorzystaniem koncepcji tablicy systolicznej Lipowska-Nadolska Ewa

5.

Bogdan Księżopolski 25.06.2004 20.12.2006 20.12.2006 Bezpieczeństwo i optymalizacja procesów realizowanych drogą elektroniczną Kotulski Zbigniew

6.

Janusz Andrzej Borkowski 21.01.2004 20.04.2007 16.05.2007 Sterowanie w programach równoległych oparte na spójnych stanach aplikacji Tudruj Marek

7.

 Dariusz Jacek Jakóbczak  18.10.2006  18.06.2007  28.06.2007 Zastosowanie dyskretnego, ortogonalnego operatora Hurwitza-Radona w kompresjii i rekonstrukcji konturów obrazów  Kosiński Witold 

8.

Krzysztof Michał Rządca 18.10.2006 27.02.2008 16.04.2008 Resource Management Models and Algorithms for Multi-organizational Grids Seredyński Franciszek

9.

Nina Stawarska 29.06.2006 09.06.2008 11.06.2008 Integracja danych i aplikacji za pomocą wirtualnych repozytoriów Subieta Kazimierz

10.

Irena Bach 08.10.2006 17.12.2008 17.12.2008 Zastosowanie programowania z ograniczeniami i logiki rozmytej do budowy zadaniowo zorientowanych systemów interakcyjnego wspomagania inwestycji Banaszak Zbigniew

11.

Piotr Tronczyk 29.06.2005 18.02.2009 25.03.2009 Optymalizacja numerycznej analizy dużych układów linionych równań algebraicznych metodami programowania równoległego Nawrowski Ryszard

12.

Marek Grochowski 03.01.2005 25.03.2009 25.03.2009 Obiektowe i agentowe strategie przetwarzania wielkich zadań obliczeniowych w sieciach komputerowych Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa

13.

Piotr Lech Artiemjew 16.04.2008 15.06.2009 15.06.2009 O strategiach granulacji wiedzy i zastosowaniach do systemów decyzyjnych Polkowski Lech

14.

Jacek Grekow 16.04.2008 05.11.2009 16.12.2009 Automatyczna detekcja i wizualizacja emocji w muzyce Raś Zbigniew

15.

Bartłomiej Starosta 23.01.2008 21.10.2009 21.10.2009 Metazbiory. Implementacja relacji i operacji algebraicznych Kosiński Witold

16.

Krzysztof Szklanny 26.10.2005 21.12.2009 28.04.2010 Optymalizacja funkcji kosztu w korpusowej syntezie mowy polskiej Marasek Krzysztof

17. 

Paweł Adam Ośmiałowski   16.04.2008  12.04.2010 28.04.2010  Spatial Reasoning of Planning and Navigation of Autonomus Mobile Robots and their Formations  Polkowski Lech 

18. 

 Piotr Wrzeciono 11.06.2008   08.10.2010 20.10.2010  Wykorzystanie rezonansów własnych do oceny jakości dźwięku skrzypiec   Marasek Krzysztof

 19.

 Tomasz Pieciukiewicz  29.06.2006  11.10.2010 20.10.2010  Recursive Queries in Databases  Subieta Kazimierz 

 20.

Mirosław Szaban   11.06.2008  11.10.2010 20.10.2010  Zastosowanie automatów komórkowych w kryptografii z kluczem symetrycznym   Seredyński Franciszek

 21.

 Elżbieta Maria Kubera  17.12.2008  12.01.2011  02.02.2011 Rola atrybutów temporalnych w rozpoznawaniu instrumentów muzycznych w nagraniu wielobrzmieniowym  Raś Zbigniew 

 22.

 Łukasz Brocki  28.04.2010  02.02.2011 02.02.2011  Koneksjonistyczny model języka w systemach rozpoznawania mowy  Marasek Krzysztof

 23.

Rafał Kartaszyński 15.06.2009   01.08.2011 26.10.2011  Four Dimensional Analysis of Perfiusion in Brain  Mikołajczak Paweł 

24. 

 Paweł Lenkiewicz  28.04.2010  25.10.2011 26.10.2011  Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zdalne nauczanie  Stencel Krzysztof 

25. 

 Urszula Żukowska  20.10.2010  07.03.2012  14.03.2012 Zastosowanie gramatyk Lindenmayera w konstrukcji systemu software'oweg da wyszukiwania reguł decyzyjnych na przykładzie systemu ocen w przydatności gruntów  Polkowski Lech 

26. 

 Radosław Nielek  30.03.2011  27.06.2012 27.06.2012  Designing Algorithms for realising Social Goals  Wierzbicki Adam 

27.

Kaszuba Tomasz 30.03.2011 21.11.2012 31.01.2013 Udoskonalenie metody zarządzania zaufaniem w aukcjach internetowych Wierzbicki Adam

28.

Świtalski Piotr 30.03.2011 13.03.2013 27.03.2013 Szeregowanie zadań w systemach równoległych z użyciem algorytmów inspirowanych naturą Tudruj Marek

29.

Sopyła Krzysztof 29.01.2014 11.06.2014 11.06.2014 Metody akceleracji procesu klasyfikacji z wykorzystaniem Support Vector Machines Polkowski Lech

30.

Yucel Turel 26.06.2013 18.09.2014 24.09.2014 Cloud Computing and Digital Forensics Investigation: A Defensive Approach Kotowski Romuald
31. Paulina Adamska 24.09.2014 21.12.2015 20.01.2016 Reputation Systems on the Web. Wierzbicki Adam
32. Agnieszka Kubacka 13.03.2007 02.03.2016 23.03.2016 Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania procesu kształcenia zdalnego Barbara Dębska
33.

Krzysztof Wołk

16.09.2015 13.10.2016 26.10.2016 Statistical machine translation of speech enhanced by comparable corpora Krzysztof Marasek
34. Anna Sasak-Okoń 26.10.2011 28.09.2016 26.10.2016 Spekulatywne zrównoleglenie jako technika wspomagania przetwarzania kwerend w relacyjnych bazach danych Marek Tudruj
35. Danijel Korzinek 28.04.2010 19.12.2016 21.12.2016 Sparse Signal Representations of Acoustic Modeling and Speech Recognition Krzysztof Marasek
36. Maria Rafalak 24.05.2017 24.10.2017 08.11.2017 Analyzing User Opinions By Web-based Surveys and Online Rating Systems Jerzy Paweł Nowacki
37 Damian Pęszor 17.06.2015 29.11.2017 13.12.2017 Automatyzacja procesu przenoszenia mimiki aktora na docelową siatkę twarzy Konrad Wojciechowski
38. Dominik Deja 27.06.2018 15.04.2019 24.04.2019 Data Science Methods for Improving E- Sports Wierzbicki Adam
39. Bartłomiej Balcerzak 16.09.2015 12.04.2019 24.04.2019 Empirical Analysis and Automatic Recognition of Extremism in Online Texts Wierzbicki Adam
40. Artur Szymański 16.09.2015 24.04.2019 24.04.2019 Application of Data Mining Methods For Symptom Evaluation in Parkinson's Disease Andrzej Przybyszewski
41. Kazimierz Zieliński 16.09.2015 18.02.2019 24.04.2019 Model formalny, metody i algorytmy wykrywania kontrowersji artykułów Wikipedii oraz zapytań do wyszukiwarek Adam Wierzbicki
42. Michał Jankowski-Lorek 24.09.2014 21.02.2019 24.04.2019 Models and Support Methods of the Wikipedia Knowledge Community Adam Wierzbicki