fbpx
Wynik postępowań o udzielenie zamówienia na: Głównego pracownika naukowo-badawczego, Pracownika naukowego I-III oraz Programistę I-VI.

Wynik postępowań o udzielenie zamówienia na: Głównego pracownika naukowo-badawczego, Pracownika naukowego I-III oraz Programistę I-VI.

Wynik postępowań o udzielenie zamówienia na: Głównego pracownika naukowo-badawczego, Pracownika naukowego I-III oraz Programistę I-VI.


W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zamieszcza wynik zapytań ofertowych na Głównego pracownika naukowo-badawczego, Pracownika naukowego I-III oraz Programistę I-VI.

Nr zapytania ofertowego Imię i nazwisko oferenta Łączna liczba punktów za ofertę
Główny pracownik naukowo-badawczy Jakub Segen 100
Pracownik naukowy I Kamil Wereszczyńsk 100
Pracownik naukowy II Agnieszka Michalczuk 100
Pracownik naukowy III Michał Staniszewski 100
Programista I Wojciech Knieć 100
Programista II Artur Bąk 100
Programista III Sławomir Wojciechowski 100
Programista IV Nie wpłynęła żadna oferta
Programista V Mateusz Kloszczyk 100
Programista VI Dawid Świątkowski 100