fbpx
Wynik postępowania dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

Wynik postępowania dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

W związku z realizacją projektu „Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods” akronim: MEDUSA współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach umowy nr Pol-Nor/204256/16/2013 Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Ecovis System Rewident Sp. z o.o. spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 
L.p. Nazwa oferenta Liczba punktów
1. Ecovis System Rewident Sp. z o.o. 100,00
2. GRUPA GOMUŁKA – AUDYT Sp. z o.o. Sp. k. 92,59
3. PROFIN Anna Borowiec-Rogalska Kancelaria Biegłego Rewidenta 83,33
4. Dominik Kisiel 78,85
5. AS Audyt, Szkolenia Jacek Sudomirski 71,63
6. Biuro Audytorskie Sadren Sp. z o.o. 71,43
7. Meider Przemysław Fila 69,44
8. Audyt SF Sp. z o.o. 62,50
9. Andrzej Pluta 61,62
10. FUDA Agnieszka Laskowska 58,82
11. Max Finanse Sp. z o.o. 50,51
12. DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. 45,79
13. Auditores Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze Przemysław Ura 40,98
14. Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o. 37,25
15. PKF Consult Sp. z o.o. 33,33
16. AUDMAX Błażej Biliński 29,41
17. AUDITIO Sp. z o.o. 5,32