fbpx
Wynik zapytań ofertowych dotyczących opracowania i zredagowania materiałów prezentujących wyniki projektu dla potrzeb zbiorczej publikacji naukowej (Stanowiska nr 1-3)

Wynik zapytań ofertowych dotyczących opracowania i zredagowania materiałów prezentujących wyniki projektu dla potrzeb zbiorczej publikacji naukowej (Stanowiska nr 1-3)

W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań
i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że poniższe oferty spełniły spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

L.p.

Nr zapytania ofertowego

Imię i nazwisko oferenta

Łączna liczba punktów za ofertę

1

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i zredagowania materiałów prezentujących wyniki projektu dla potrzeb zbiorczej publikacji naukowej (Stanowisko nr 1)

Sławomir Wojciechowski

100,00

2

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i zredagowania materiałów prezentujących wyniki projektu dla potrzeb zbiorczej publikacji naukowej (Stanowisko nr 2)

Wojciech Knieć

100,00

3

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i zredagowania materiałów prezentujących wyniki projektu dla potrzeb zbiorczej publikacji naukowej (Stanowisko nr 3)

Nie wpłynęła żadna oferta

0,00