fbpx
Wynik zapytań ofertowych dotyczących współpracy w charakterze redaktorów działowych   z głównym pracownikiem naukowym w opracowaniu zbiorczym prezentującym problemy  i algorytmy stosowane w systemach IVA (Stanowiska nr 1-4)

Wynik zapytań ofertowych dotyczących współpracy w charakterze redaktorów działowych z głównym pracownikiem naukowym w opracowaniu zbiorczym prezentującym problemy i algorytmy stosowane w systemach IVA (Stanowiska nr 1-4)

W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że poniższe oferty spełniły spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

L.p. Nr zapytania ofertowego Imię i nazwisko oferenta Łączna liczba punktów za ofertę

1

Zapytanie ofertowe dotyczące współpracy w charakterze redaktora działowego
z głównym pracownikiem naukowym w opracowaniu zbiorczym prezentującym
problemy i algorytmy stosowane w systemach IVA (Stanowisko nr 1)
Kamil Wereszczyński 100,00

2

Zapytanie ofertowe dotyczące współpracy w charakterze redaktora działowego
z głównym pracownikiem naukowym w opracowaniu zbiorczym prezentującym
problemy i algorytmy stosowane w systemach IVA (Stanowisko nr 2)
Agnieszka Michalczuk 100,00

3

Zapytanie ofertowe dotyczące współpracy w charakterze redaktora działowego
z głównym pracownikiem naukowym w opracowaniu zbiorczym prezentującym
problemy i algorytmy stosowane w systemach IVA (Stanowisko nr 3)
Nie wpłynęła żadna oferta 0,00

4

Zapytanie ofertowe dotyczące współpracy w charakterze redaktora działowego
z głównym pracownikiem naukowym w opracowaniu zbiorczym prezentującym
problemy i algorytmy stosowane w systemach IVA (Stanowisko nr 4)
Michał Staniszewski 100,00