fbpx
Wynik zapytań ofertowych dotyczących zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji komputerowej I-III

Wynik zapytań ofertowych dotyczących zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji komputerowej I-III

 

W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań 
i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty poniższych oferentów spełniły kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów:

Programista aplikacji wizji komputerowej_I

Wojciech Knieć

Programista aplikacji wizji komputerowej_II

Marcin Rosner

Programista aplikacji wizji komputerowej_III

Nie wpłynęła żadna oferta