fbpx
Wynik zapytania ofertowego dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne) w trakcie spotkania akademickiego w dniu 17 grudnia 2016 r. (Prowadzący_I)

Wynik zapytania ofertowego dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne) w trakcie spotkania akademickiego w dniu 17 grudnia 2016 r. (Prowadzący_I)

W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Tadeusza Puźniakowskiego spełniła kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.