fbpx
Wynik zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników spotkań akademickich

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników spotkań akademickich

W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta firmy Przemysław Nowakowski MILLNOV spełniła wszystkie kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.