fbpx
Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji komputerowej dla potrzeb opracowania danych do testów w zadaniu 7

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji komputerowej dla potrzeb opracowania danych do testów w zadaniu 7

W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pana Przemysława Bartkowiaka spełniła kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.