fbpx
Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zaangażowania w projekcie Technika Laboratorium Badawczego

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zaangażowania w projekcie Technika Laboratorium Badawczego

W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Tomasza Pytla spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.